GSD Holding A.Ş. (GSDGO), hisse senedinin fiyat değişikliği hakkında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından KAP’a bir duyuru yapıldığı açıklandı.

1.500.000.000 TL'lik Dev Tahvil İhraç Edecek 1.500.000.000 TL'lik Dev Tahvil İhraç Edecek

KAP Açıklaması

"GSDHO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1  TL Teorik Fiyat: 4,65 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)"

KAP'a yapılan açıklama ile ilgili:

Bu açıklamaya göre, GSD Holding A.Ş. hisse başına 0,1 TL brüt temettü ödeyecektir. Brüt temettü, vergi kesintisi yapılmadan önceki temettü miktarıdır. Temettü ödemesi, hisse senedinin fiyatını etkileyebilir. Bu nedenle, temettü ödemesinden sonra hisse senedinin fiyatının ne olacağını tahmin etmek için teorik fiyat hesaplanır. Teorik fiyat, temettü ödemesinden önceki hisse fiyatından brüt temettü miktarının çıkarılmasıyla bulunur. Bu açıklamada belirtildiği gibi, GSD Holding A.Ş. hissesinin teorik fiyatı 4,65 TL’dir. Bu fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır. Fiyat adımı, borsada işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarının artabileceği veya azalabileceği en küçük birimdir.

Gsd Holding A.Ş. (GSDHO) Faaliyeti Nedir?

Gsd Holding A.Ş. (GSDHO), 1986 yılında kurulan ve Borsa İstanbul’da işlem gören bir holding şirketidir. Gsd Holding, dört ana sektörde faaliyet göstermektedir: denizcilik, bankacılık, faktoring ve enerji. Denizcilik sektöründe, 7 adet kuru yük gemisi ile uluslararası taşımacılık hizmeti vermektedir. Bankacılık sektöründe, Gsd Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla kurumsal ve bireysel müşterilere finansal çözümler sunmaktadır. Faktoring sektöründe, Gsd Faktoring A.Ş. aracılığıyla alacak tahsilatı, finansman ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Enerji sektöründe, Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'deki %9,60 payı ile termik elektrik santrali işletmektedir. Gsd Holding, ayrıca Gsd Eğitim Vakfı ile eğitime katkı sağlamaktadır.