Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR), Pomega’nın %4 ile %9’luk bir bölümünü İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla hisse satışı veya sermaye artırımı şeklinde piyasaya sunmayı planlıyor.

KONTR, enerji depolama teknolojisi alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığının hisselerinin bir kısmını satmayı planladığını duyurdu. Şirket, yüzde 89 hissesine sahip olduğu Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin hisselerinin yüzde 4 ile yüzde 9 arasındaki kısmının, potansiyel Türk ve/veya yabancı yatırımcılara sermaye artırımı veya hisse satışı yoluyla devredilmesi için İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile danışmanlık sözleşmesi imzaladığını açıkladı. KONTR, bu işlemden elde edilecek gelirin Pomega’nın kapasite artışına yönelik yatırımlarının finansmanında kullanılacağını belirtti.

21 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 21 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri

KONTR'ın bağlı ortaklığının yüzde 9 oranındaki hissesini satacağını duyurmasına ilişkin, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan bildirim ise şu şekilde duyuruldu:

KAP Açıklaması

"Şirketimiz ile İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. arasında; 
%89'luk payı mülkiyetimizde bulunan Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş.'nin hisselerinin, %4 ile %9 aralığındaki kısmının, potansiyel Türk ve/veya Yabancı yatırımcılara sermaye artırımı yoluyla iştirak edilmesine veya hisselerinin hisse satışı yoluyla devrine yönelik olarak, potansiyel yatırımcılar ile müzakere süreçlerinin başlatılması ile ortaklık ve hisse satış görüşmelerinin yürütülmesine yönelik münhasıran danışmanlık hizmeti verilmesi adına bir sözleşme imzalanmıştır.

Elde edilecek gelir Pomega Enerji Depolama Teknoloji A.Ş.'nin kapasite artışına yönelik yatırımların finansmanında kullanılacaktır.

Konu ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir."