KAP Açıklaması

"21 Ekim 2022 tarihli Özel Durum Açıklamamızda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin %100 bağlı ortağı Aksa Yenilenebilir Üretim A.Ş. tarafından, Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri’ne ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) gerçekleştirdiğimiz başvuruları kamuoyu ile paylaşmıştık. Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında ilgili Müstakil Elektrik Depolama Tesisleri’nin Depolamalı Elektrik Üretim Tesisi önlisans başvurusu olarak değerlendirilmesine yönelik süreçler ilerletilmiştir. Akabinde bu projelere ek olarak Depolamalı Güneş ve Rüzgar enerji santral başvuruları da yapılmıştır. 

Ön lisans başvurularımız kapsamında EPDK tarafından Mersin’de 100,08 MW, Manisa’da 82,16 MW,  Afyonkarahisar’da 110,76 MW olmak üzere toplam 293 MW kurulu gücünde depolamalı rüzgâr enerji santrali ve Kırşehir’de 50 MW, Eskişehir’de 2 ayrı proje olarak toplamda 100 MW kurulu gücünde depolamalı güneş enerji santrallerinin kurulumuna ek olarak Balıkesir’de 118,04 MW depolamalı rüzgâr enerji santrali önlisans hakkımızı da almış olup 411,04  MW  kurulu gücünde depolamalı rüzgar enerji santraline ve toplamda 561,04 MW kurulu güce ulaşılmıştır.

Değerlendirme süreci devam eden diğer önlisans başvurularımıza ilişkin gelişmeler paylaşılmaya devam edilecektir.

Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi

“Sürdürülebilir Yüksek Büyüme” stratejimiz doğrultusunda üretim portföyümüzün kaynak çeşitliliğine önem veriyor, 2030 hedeflerimiz kapsamında yenilenebilir enerji teknolojilerine yatırımlarımızı yoğunlaştırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Türkiye de dahil olmak üzere küresel ölçekte yenilenebilir enerji ve enerji dönüşümü odaklı projeleri yakından takip ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Aksa Enerji Faaliyeti Nedir?

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (AKSEN), 1997 yılında kurulan ve enerji sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir. Şirketin ana faaliyet konusu, elektrik enerjisi üretim tesisi kurmak, elektrik enerjisi üretmek ve üretilen elektrik enerjisinin müşterilere satışını yapmaktır. Aksa Enerji, Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra Afrika ve Asya kıtalarında da enerji santralleri işletmektedir. Şirket, kömür, akaryakıt, biyogaz, doğal gaz, rüzgâr ve hidroelektrik gibi çeşitli enerji kaynaklarını kullanarak 30’dan fazla enerji santralini inşa etmiş ve işletmiştir.