Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım

Akfen Yenilenebilir Enerji #AKFYE, hibrit güneş enerji santralleri (GES) ve rüzgar enerji santralleri (RES) ek kapasite artışı projelerinde yatırım sürecini başlattığını duyurdu.

AKFYE tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, halen yatırım aşamasında bulunan ve halka arz izahnamesinde ve daha önceki KAP açıklamalarında bilgileri paylaşılan projelerdeki son gelişmeler paylaşıldı.

Açıklamada, hibrit GES projeleri kapsamında 6 adet lisanslı rüzgar ve 1 adet hidroelektrik santrali (HES) projesinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali başvurusunda bulunulduğu ve toplam müracaat edilen elektriksel hibrit GES kapasitesinin 95,42 megavat elektrik (MWe) olduğu belirtildi. AKFYE, Türkiye Elektrik İletim (TEİAŞ) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından müracaatlarının uygun görülerek talep ettiği kapasitenin lisanslarına işlendiğini kaydetti.

Akfen Yenilenebilir Enerji, hibrit GES projelerinde toplam lisanslı gücü 66,25 MWe olan Üçpınar RES, Sarıtepe RES ve Demirciler RES’de yatırım sürecinin başlatıldığını ve projelerin anahtar teslim yapım işine ilişkin ihale sürecinin başladığını ve bu süreç sonucunda seçilecek yüklenici firma ile projelerin yapım sözleşmelerinin imzalanmasının öngörüldüğünü bildirdi.

Şirket, RES ek kapasite artışı projeleri kapsamında Denizli RES, Çanakkale Üçpınar RES, Çanakkale Kocalar RES, Osmaniye Sarıtepe RES ve Çanakkale Hasanoba RES olmak üzere lisans sahasına sığabilecek azami toplam 92,4 MWe rüzgar kapasite artışı projeleri için enerji analiz çalışmalarında son aşamaya gelindiğini ve türbin üreticileri ile ihale görüşmelerinin başlatıldığını kaydetti.

AKFYE, özetle mevcut durumda 66,25 MWe hibrit GES ve 92,4 MWe ilave RES kapasite artışları için ihale ve yatırım süreçlerinin başlatıldığını ve bu yatırımların tamamlanması sonucunda mevcut 699 megavat (MW) olan kurulu gücün yaklaşık 860 MW’a yükselmesinin beklenildiğini duyurdu.