Şirket yatırımcılarının ve borsa takip edenlerin yoğun olarak ilgi gösterdikleri halka arzlara talep günden güne artmaktadır. Son olarak halka arz olan şirketlerden biri olan ''Eksun Gıda'' nın halka arz haberinden sonra talep 15 kat daha fazla olmuştu.

Ayrıca son halka arz olan Eksun Gıda'nın halka arzında, halka arz büyüklüğü 980 milyon TL olarak kayıtlara geçti. Borsa İstanbul kayıtlarına da tarihin katılımcı rekoru kırılarak tamamlanan halka arz sürecinde 1 milyon 210 bin yatırımcı şirkete ortak olmuştu.

Bu verilerin tarihin rekor halka arzı olarak nitelendirilmiştir. 

Eksun Gıda halka arzında 1,2 milyon yurt içi bireysel yatırımcı şirkette pay sahibi olurken, halka arzda yurt içi kurumsal yatırımcıdan gelen talebin yüzde 4'ü, yurt dışı kurumsal yatırımcıdan gelen talebin ise yüzde 10'u karşılanmıştır.

Halka Arz'da Talep Artıyor

Son halka arzda oluşan kayıtlara göre; borsada toplam 4,23 milyon yatırımcı sayısı bulunurken halka arza katılım sayısı borsa yatırımcılarının yüzde 28’ini oluşturduğu görülmektedir.

Yılın başından itibaren her halka arzdan ortalama 700 bin kişi pay almıştır. Bireysel yatırımcıya daha yüksek payın ayrıldığı ve eşit dağıtım yatırımı yöntemi seçildiğinde ise halka arzlarda sayının daha da arttığı görülmektedir.

halka-arza-talep-cok

Bu artıştan dolayı şirketlerde, bireysel yatırımcılardan gelen yoğun taleple birlikte dağıtılan paylardaki bireysel payını artırma yoluna gitmektedir. Şirketlerin bu yöntemleri ile birlikte halka arzlarda yeni rekorlara imza atılacağının tahmini zor değil.

Temettü Emekliliği Nedir Temettü Emekliliği Nedir

Bireysel Yatırımcıya Pay Arttırımı 

Halka Arz olacak şirketlerin bu rekorlardan sonra bireysel yatırımcıya yönelik pay arttırımı yapılması yönünde ''dağıtılan paylardaki bireysel yatırımcıya pay artışı'' yapmaları halka arzlardaki talebin en net örneğidir.

Bireysel yatırımcılardan halka arz ile ilgili yoğun taleple birlikte, son halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcıya yüzde 57 pay ayrıldığı görülmekte ve  paylar eşit dağıtıldı. Bu halka arz dağıtım sonucunda bireysel yatırımcıya 48,90 TL fiyattan 9-10 lot hisse dağıtıldı. Buna bakılarak;

16 Mart tarihinde halka arz olan ''Akfen Yenilenebilir Enerji''’nin halka arzında bireysel yatırımcıya ayrılan pay yüzde 20 ile daha düşük seviyelerde olduğundan toplam katılım sayısı da 419 binde kalmıştı.

9 Mart’ta halka arz olan ''Göknur Gıda''’da ise halka arz edilen hisselerin yüzde 72’si yurt içi bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemiyle dağıtıldı. Toplam katılım sayısı da 862 bin ile yüksek seviyelerde gerçekleşmişti.