Borsanın dev otomotiv sanayi ve ticaret şirketi için temettü teklifi duyuruldu. Bugün kesinleşen habere göre 31 Mayıs'ta hesaplara 1.7 TL temettü ödemesi yapılacak. Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. temettü teklifiyle ilgili; 31 Mayıs'ta hesaplara yansıyacak. 

Lot başına brüt 1,9841269 TL, net 1,7857142 TL kar payı ödenmesi Genel Kurul onayına sunulucak.

KAP'a yapılan açıklama da aşağıda ki ifadelere yer verildi:

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 19 Temmuz 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 19 Temmuz 2024

ekonomist-image-81--08518d28c3fe45

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt % 198,41 oranında 500.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimizin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Editör: Umut Köse