SPK tarafından dün yayınlanan işlem yasağı kararlarında iki kişiye 6 aylık işlem yasağı kararı verildi. SPK, bu kararlarla ilgili şu açıklamalarda bulundu; 

20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri 20 Haziran 2024 Borsa Ve Şirket Haberleri

"Kullanıcısının Eren KARAMAHMUTOĞLU olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarından gerçekleştirilen paylaşımlarda ve Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 107/2 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; 6362 sayılı SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, 6362 sayılı SPKn'nunm 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 15.06.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.'' denildi.

spk-11

Editör: Ece Çavuşlu