Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAGEN), YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri kapsamında önerdiği alanlardan beşinin İdare tarafından onaylandığını duyurdu.

Şirket, bu alanlarda toplam 65 MWe (97,50 MWp) kapasiteli güneş enerjisi santralleri kurmayı planlıyor.

Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti Son Halka Arzda Patron Alımı Sonrası Hisseler Yükselişe Geçti

Şirketin KAP açıklamasına göre, Burdur-2-1 (15 MWe), Osmaniye-2-4 (15 MWe), Antalya-3-19 (10 MWe) ve Batman-2-6 (15 MWe) projeleri için EPDK’dan Önlisans alındı ve ÇED süreçleri başlatıldı. Bugün ise Burdur-2-1 (15 MWe) projesi için Çevre Bakanlığı’ndan ‘ÇED Olumlu’ Kararı çıktı.

KAP Açıklaması

ÇED kararına ilişkin şirket tarafıdnan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklama şu şekilde:

"T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı - Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ("İdare") ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") arasında Osmaniye-2 15 MWe, Burdur-2 15 MWe, Batman-2 15 MWe, Antalya-3 10 MWe, Ankara-2 20 MWe, Aksaray-2 10 MWe, Ankara-1 20 MWe; toplam 105 MWe (157,50 MWp) kapasite tahsisine ilişkin YEKA Kullanım Hakkı Sözleşmeleri'nin ("Sözleşme") imzalandığı 1 Temmuz 2021 tarihli KAP açıklamamızda duyurulmuştu.

İmzaladığımız Sözleşmeler kapsamında Şirketimiz tarafından her bir bağlantı bölgesi için Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları önerilmiştir. İdare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Burdur-2-1 (15 MWe) ve Osmaniye-2-4 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 10.01.2022 tarihli yazısı ile, Aksaray-2-8 (10 MWe) ve Antalya-3-19 (10 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 31.05.2022 tarihli yazısı ile ve Batman-2-6 (15 MWe) için önerilen alanların uygun bulunduğu İdare'nin 04.07.2022 tarihli yazısı ile Şirketimize bildirilmişti.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafından Önlisansları verilmiş olan Burdur-2-1 (15 MWe), Osmaniye-2-4 (15 MWe), Antalya-3-19 (10 MWe) ve Batman-2-6 (15 MWe) projeleri için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçleri başlatılmış olup, Burdur-2-1 (15 MWe) projemiz için 12.09.2023 tarihinde (bugün) T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu' Kararı verilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur."