Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti. 

Pasifik Lojistik Halka Arz Detayları

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 18.000.000 Lot
- Ortak Satışı : 5.333.334 Lot (Fatih Erdoğan)
- Ortak Satışı : 5.333.333 Lot (Abdulkerim Fırat)
- Ortak Satışı : 5.333.3343 Lot (Mehmet Erdoğan)

Fonun Kullanım Yeri

- %40 Demiryolu tren işletmeciliği.
- %30 Terminal yatırımları.
- %20 Havayolu ve diğer yatırımlar.
- %10 İşletme sermayesi.

  • Pasifik Lojistik halka arzı ''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
  • Pasifik Lojistik şirketborsada '''PASEU'' kodu ile işlem görecek.
  • Pasifik Lojistik halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanılamayacak.
  • Pasifik Lojistik halka arzında payların yüzde ''20'' si halka açık olacaktır.
  • Pasifik Lojistik halka arz fiyatı ''25'' Lira olacaktır.

Halka Arz Sonuçları

Halka arzda birim fiyat 25,00 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 34.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 850.000.000 TL olmuştur.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,3 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,4 katı oranında talep gelmiştir.

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Katılıma Göre Lot Dağıtım Miktarı Belli Oldu IC Enterra Yenilenebilir Enerji Katılıma Göre Lot Dağıtım Miktarı Belli Oldu

Halka arz fiyatı üzerinden gelen dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

paseu

Editör: Ece Çavuşlu