SPK bülteninden yer alan bilgilere göre, SASA Polyester ''SASA'' ve Menderes Tekstil Sanayi'nin ''MNDRS'' tahsisli sermaye artırımı onayı alırken, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret'in ise ''YUNSA'' sermaye artırımı bedelsiz pay dağıtımı şeklinde yapacak.

SPK Tarafından yapılan açıklamalarda şöyledir;

Menderes Tekstil Sanayi ''MNDRS''

''Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret AŞ (Şirket)’nin 1.250.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde
250.000.000 olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul AŞ (Borsa)’nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, 250.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket’in ortağı Akça Holding AŞ’ye tahsisli olarak satılacak olan paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin, Şirket tarafından Borsa’ya yapılacak başvuru sonucu belirlenecek olan pay satış fiyatı ve buna göre ihraç edilecek payların toplam nominal tutarına göre ihraç belgesinde gerekli düzeltmelerin yapılması suretiyle olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.''

Yünsa Yünlü Ticaret ''YUNSA''

Sermaye Piyasası Kurulu, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret AŞ'nin pay ihracını onayladı.

SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 30,84 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak.

SASA Polyester ''SASA''

GSD Holding, Japonya’dan Kuru Yük Gemisi Sipariş Etti GSD Holding, Japonya’dan Kuru Yük Gemisi Sipariş Etti

"SASA Polyester Sanayi AŞ’nin (SASA) 5.295.959.799,10 TL olan çıkarılmış sermayesinin, ihraç etmiş olduğu 200.000.000 Euro nominal değerli paya dönüştürülebilir tahvillerin (PDT) 2.000.000 Euro nominal değerli kısmının paya dönüştürülmek suretiyle itfası kapsamında gerçekleştirilecek şarta bağlı Sermaye Artırımı çerçevesinde 5.298.542.110,10 TL’ye artırılacak olması nedeniyle, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak ve PDT ihracı aşamasında belirlenen şartlar çerçevesinde 1 TL nominal değerli 100 adet (1 lot) pay için 0,7745 Euro dönüştürme fiyatı üzerinden olmak üzere 100.000 Euro birim nominal değerli bir adet PDT karşılığında 12.911.555,84 adet (129.115,55 lot) SASA payı verilmek suretiyle PDT yatırımcılarına tahsisli olarak ihraç edilecek 2.582.311 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir."