Mia Teknoloji A.Ş. (MIATK), sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, ABD merkezli bir sağlık yazılımı firmasına devredilmesi ve bu kapsamda şirketin ABD’deki iştirakine 46 milyon dolar yatırım yapılması konusunda bir niyet mektubu imzaladığını duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, 13.07.2023 tarihli özel durum açıklamasında bildirilen görüşmeler neticesinde, şirketin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, geçtiğimiz yıl Amerika’da kurulan ve paylarının tamamı şirkete ait olan New York merkezli MIA Tech Corporation unvanlı iştirakine devredilmesi ve yine bu iştirakin %51 hissesinin 46 milyon ABD Doları karşısında satılmasına ilişkin bir niyet mektubunun 30.10.2023 tarihinde imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, niyet mektubu sonrasında süreçte, gerekli yasal işlemlerin tamamlanarak lisans devir ve pay devir sözleşmelerinin imzalanması ve söz konusu lisans aktarımlarının tamamlanması beklenildiği ve gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu süreç ile birlikte Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika kıtası başta olmak üzere, uluslararası sağlık bilişim piyasasında iş geliştirme faaliyetlerine hız verileceği ve mezkur devir işlemlerinin alıcı şirketin bağlı olduğu holding bünyesi tarafından garanti altına alındığı kaydedildi.

Mia Teknoloji A.Ş., elektronik perakende satış, mağazacılık, mobilite ve akıllı tesis yönetimi alanlarında faaliyet gösteren bir şirkettir. Alıcı şirketin bağlı bulunduğu holding ise teknoloji, sağlık, finans, ulaştırma ve emlak başta olmak üzere çeşitli yatırım ve iş geliştirme faaliyetleri sürdüren ABD merkezli küresel bir yatırım şirketidir.

Teknoloj Şirketi, Değerlenen Yatırım Hakkında Açıklama Yaptı Teknoloj Şirketi, Değerlenen Yatırım Hakkında Açıklama Yaptı

KAP Açıklaması

"Şirketimizin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans hakları ile ilgili olarak, sağlık yazılımı alanında önde gelen A.B.D. merkezli bir firma ile yatırım bazlı görüşmeler yapıldığı daha önceden 13.07.2023 tarihli Özel Durum Açıklaması ile bildirilmiştir.

Anılan firma ile sürdürülen görüşmeler neticesinde, şirketimizin sağlık alanında sahip olduğu yazılımlara ilişkin lisans haklarının, geçtiğimiz yıl Amerika’da kurulan ve paylarının tamamı Şirketimize ait olan New York merkezli MIA Tech Corporation unvanlı iştirakimize devredilmesi ve yine bu iştirakin %51 hissesinin 46 Milyon ABD Doları karşısında satılmasına ilişkin bir “Niyet Mektubu” 30.10.2023 tarihinde imzalanmıştır.

Niyet Mektubu sonrasında süreçte, gerekli yasal işlemlerin tamamlanarak lisans devir ve pay devir sözleşmelerinin imzalanması ve söz konusu lisans aktarımlarının tamamlanması beklenmektedir. Niyet Mektubunun imzalanması sonrasında taraflar arasındaki görüşmeler devam etmekte olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bu süreç ile birlikte Körfez ülkeleri ve Kuzey Amerika kıtası başta olmak üzere, uluslararası sağlık bilişim piyasasında iş geliştirme faaliyetlerine hız verilecektir. Mezkûr devir işlemleri, Alıcı şirketin bağlı olduğu holding bünyesi tarafından garanti altına alınacaktır. Alıcının dahil olduğu holding; teknoloji, sağlık, finans, ulaştırma ve emlak başta olmak üzere çeşitli yatırım ve iş geliştirme faaliyetleri sürdürmekte olan Amerika Birleşik Devletleri merkezli küresel bir yatırım şirketidir.

Anılan şirketin bağlı bulunduğu holding 2 milyar doların üzerinde olan şirket sermayesi ile birçok ülkede faaliyet göstermektedir."