EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO), çıkarılmış sermayesini %142 oranında yükselterek 82,5 milyon TL’den 200 milyon TL’ye artırdığını açıkladı.

EYGYO, sermaye artırımının tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılandığını ve hissedarlara bedelsiz olarak dağıtılacağını duyurdu.

EYGYO, sermaye artırımı işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracağını ve gerekli işlemleri yerine getireceğini bildirdi.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 29.09.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak;

1- Kayıtlı sermayesi 330.000.000,-TL, çıkarılmış sermayesi 82.500.000,-TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 TL nominal değerde 117.500.000 adet pay karşılığı 117.500.000,-TL tutarında artırılarak 200.000.000,-TL’ye çıkarılmasına,

Enerji Şirketi 302 Milyon Liralık GES Satışını Açıkladı Enerji Şirketi 302 Milyon Liralık GES Satışını Açıkladı

2- Artırılan sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanmasına ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmasına,

3- Sermaye artırımının gerçekleşmesi için gerekli muamelelerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."