EYG Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (EYGYO), çıkarılmış sermayesini %142,42424 oranında yükselterek 82.500.000 liradan 200.000.000 liraya yükseltmek için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduğunu duyurdu.

EYGYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, sermaye artırımının tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanacağını ve hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılacağını belirtti.

Şirket, sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmesinin 8. maddesinde değişiklik yapılmasını da talep etti.

Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler Kimi 15 Kat Kimi 10 Kat! Yatırım Önerileri Sonrasında Zirve Yapan Hisseler

eygyo-bedelsiz-1

KAP Açıklaması

"Şirketimizin, 330.000.000,-TL tuarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 82.500.000,-TL çıkarılmış sermayesinin 117.500.000,-TL tutarında artırılarak 200.000.000,-TL’ye çıkarılması, artırılan sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanması, hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 05.10.2023 tarihinde başvurulmuştur.

İlgili başvurumuza konu taslak esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."