Kron Teknoloji AŞ (KRONT), KAP'a yaptığı bildirimde yüzde 250 oranında bedelli sermaye artırımı kararı aldığını açıkladı.

KAP Açıklaması

Şirket,  "Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarihte toplanarak, Şirketimizin büyümesini hızlandırmaya ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak Ar-Ge ve ürün geliştirme yatırımları, küresel kanal yapımızı güçlendirecek yatırımları ve Şirket'in artan işletme sermayesi ihtiyaçları için fon gereksinimini değerlendirerek, katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almıştır:
- Şirketimizin 42.805.539 -TL olan çıkarılmış sermayesinin 150.000.000 -TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, tamamı nakden karşılanmak sureti ile %250 oranında 107.013.847,50 -TL artırılarak 149.819.386,50 -TL ye çıkarılmasına,

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına,
- Artırılan 107.013.847,50 -TL sermayeyi temsil edecek olan payların %10'luk kısmına isabet eden 10.701.390,00 -TL nominal payın A grubu nama yazılı olarak, %90'lık kısmına isabet eden 96.312.457,50 -TL nominal payın B grubu hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
- Şirketimizin nakit olarak artırılacak olan 107.013.847,50 -TL tutarında sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 -TL den 15 (onbeş) gün süre ile kullandırılmasına;
- Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra pay kalması halinde, kalan B grubu hamiline yazılı payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (iki) işgünü süreyle satılmasına; kalan A grubu nama yazılı payların ise, satış fiyatı olarak B Grubu hamiline yazılı paylara ilişkin kullanılmayan rüçhan haklarının nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 (iki) işgünü süre ile satılması sürecinde oluşacak ağırlıklı ortalama birim fiyat olarak belirlenmesine ve belirlenen bu ağırlıklı ortalama birim fiyat üzerinden şirket merkezinde 2 (iki) gün süre ile talep toplanmasına,
- Kalan B grubu hamiline yazılı payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, bu payların iptaline ve sermayenin bu şekilde tescil edilmesine;
- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına;
- Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılmasına; katılanların oybirliği ile karar verilmiştir." açıklamalarında bulunuldu.

vvv

Editör: Alp Korkmaz