Halka açıklık oranı %33,50 olan Akfen Enerji, #AKFYE koduyla 8-9-10 Mart tarihlerinde 9,80 TL sabit fiyatla yatırımcıların taleplerini belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden karşılayacak.

Halka arzda, 340.370.703 adet payın tamamının satışı halinde, AKFEN Enerji’nin halka arz büyüklüğü 3.335.632.889 TL olarak gerçekleşecek.

akfen yen enerji

AKFEN Enerji (AKFYE) Faaliyet Alanları

Şirket, yasal mevzuat uyarınca; elektrik üretim tesisi kurulması, her türlü kaynaktan enerji üretilmesi, kurulan veya devralınan tesislerin işletmeye alınması, işletilmesi, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ve dilediği yerden elektrik enerjisi alımı ile iştigal eden, EPDK mevzuatı çerçevesinde lisanslı ve lisanssız Santraller'i işleten özel amaçlı şirketler (special purchase vehicle - SPV) niteliğindeki bağlı şirketleri olan Üretim Şirketleri vasıtasıyla, bir enerji altyapı platformu niteliğindeki yenilenebilir enerji üretim portföyünü yönetmektedir.

İşbu İzahname'de ana faaliyet konusu olarak aşağıda anlatılanlar, Şirket'in bağlı ortaklıkları olan Üretim Şirketleri vasıtasıyla devam eden faaliyetlerini de içermektedir.

Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak Otomotivin Lider Akü Şirketi Halka Arz Olacak! 75 Milyon Pay Dağıtılacak

30.09.2022 itibarıyla; Şirket Santralleri'nin toplam kurulu gücü 699-700 MW aralığına gerilemiş olup, bu kurulu gücün %32,7'sine denk gelen 228,75, MW'lık kısmını HES'ler, %17,3'üne denk gelen 121,41 MW'lık kısmını GES'ler ve %49,9'una denk gelen 348,9 MW'lık kısmını ise RES'ler oluşturmaktadır.

31.12.2019, 31.12.2020, 31.12.2021 ve 30.09.2022 dönemlerinde Üretim Şirketleri, üretmiş oldukları elektriğin sırasıyla %70, %99, %100 ve %84'ünü YEKDEM kapsamında satmıştır. Santraller'in kurulu güçlerine göre ağırlıklandırılmış ortalama kalan YEKDEM süresi 30.09.2022 tarihi itibarıyla 4,7 yıldır.

Şirket 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren yıllarda ve 30.09.2022 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde, sırasıyla 502.228 bin TL, 1.023.255 bin TL, 1.291.036 bin TL ve 1.922.754 bin TL gelir elde etmiştir.

Faaliyetler

Şirket'in portföyünde Üretim Şirketleri tarafından işletilen 12 adet lisanslı hidroelektrik santrali, 8 adet lisanslı ve 27 adet lisanssız olmak üzere toplam 35 adet güneş enerjisi santrali ve 6 adet rüzgâr enerjisi santrali bulunmaktadır. Şirket'in portföyünde bulunan toplam 53 adet elektrik enerjisi üretim santralleri Marmara, Karadeniz, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, İç Anadolu bölgelerinde yer almaktadır.