Bera Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan Esas Sözleşme Tadili izin başvurusunun, SPK'nın 14 Eylül 2023 tarihli 53/1114 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu açıklandı.

SPK'dan olumlu yanıt alan Golda Gıda, teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması için çalışmalara başladığını Bera Holding'e bildirdi.

KAP Açıklaması

Halka arza ilişkin KAP'ta yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Bağlı Ortaklığımız, Golda Gıda San.ve Tic. A.Ş. paylarının bir kısmının halka arzına ilişkin olarak, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan Esas Sözleşme Tadili izin başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.09.2023 tarihli 53/1114 sayılı toplantısında olumlu bulunduğu, teslim alınan SPK onaylı tadil tasarılarının Bakanlık onayı için  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne başvuru yapılması için çalışmalara başlandığı, Golda Gıda  San.ve Tic. A.Ş. tarafından Şirketimize bildirilmiştir.

Batı Ege GYO (BEGYO) Kaç Lot Verir? Hangi Bankalarda Var? Batı Ege GYO (BEGYO) Kaç Lot Verir? Hangi Bankalarda Var?

Paydaşlarımıza ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur."