Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BİGCHEFS) halka arz olacağını açıklamasının ardından SPK tarafından başvurusu onaylanmıştı. Bigchefs halka arzına toplam 5,15 kat talep gelirken, halka arza katılan yatırımcı sayısı 1 milyon 886 bin 951 olarak duyuruldu. Halka arz fiyatı 22,50 TL olarak belirlenen BIGCH'nin halka arz büyüklüğü 832,5 milyon TL olarak açıklandı.

  • Bigchefs şirketi, 10 Mayıs Çarşamba günü borsada işlem görmeye başlayacak.

BigChefs (BIGCH) Halka Arz Katılım Sayısı

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arzında 3 – 4 – 5 Mayıs 2023 tarihlerinde 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL’den talep toplanmıştır. Halka arzda toplanan talep değerlendirilerek 3.000.000 TL nominal değerli payların ek satış hakkı kullanılmıştır.

Bu kapsamda sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 7.000.000 TL, ortak satışı yoluyla halka arz edilen 27.000.000 TL ile ek satış kapsamında halka arz edilebilecek 3.000.000 olmak üzere toplam 37.000.000 TL nominal değerli payların tamamı satılmıştır. Toplam halka arz büyüklüğü 832.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda, halka arz edilen 37.000.000 TL nominal değerli payların 5,15 katına denk gelen 190.709.355 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi gelmiştir.

Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 4,54 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 7,90 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep ve dağıtım tutarları yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ? Bor Şeker (BORSK) Halka Arz Sonuçları Açıklandı... BORSK Halka Arzı Kaç Lot Verdi ?

bigchefs-katilim

  • Bigchefs halka arzında, bireysel yatırımcıya ''17 lot'' (383) liralık dağıtım yapıldı.