Borsada satış ve sabit fiyat yöntemiyle 17,50 TL bedelle halka arz olacak şirket, 21 Nisan’da yatırımcılarından #BMSTL kodu ile talep toplamaya başlayacak.

Şirket ortakları, toplam 4.350.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek olup, bu satıştan şirkete herhangi bir fon girişi olmayacak.

Satışa sunulacak pay miktarı 10.875.000 adet olup, yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı bulunmuyor.

Satışa sunulacak lot sayısı ve tamamen eşit dağıtım yöntemiyle halka arzın gerçekleşmesi, yatırımcının daha fazla ilgisini çeken sebeplerden biri.

Şirketin faaliyet gösterdiği tel sektörü üst sektör olan demir çelik sektörü ile birlikte değerlendirilmektedir. Demir çelik sektörü, diğer sektörlere girdi sağlayan lokomotif bir sektör konumunda.

bms tel fabrika

Alves Kablo Kimin, Alves Kablo Halka Arz Detayları Neler ? Alves Kablo Kimin, Alves Kablo Halka Arz Detayları Neler ?

Halka Arz Gerekçesi

Şirketin 150.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 6.525.000 TL tutarında artırılarak 36.525.000 TL’ye çıkartılacaktır.

İhraç edilecek 6.525.000 TL nominal değerli pay karşılığı elde edilecek kaynaktan halka arz maliyetleri düşüldükten sonra kalan kısmın;

%20 - %30’u üretim faaliyetlerinin artırılması amacıyla planlanan makine yatırımlarının finansmanı için,

%20 - %30 oranındaki tutar finansal yapıyı güçlendirmek amacıyla borçlarının bir kısmının kapatılması için,

%40 - %45 oranındaki tutar, ihtiyaç duyulacak işletme sermayesinin finansmanında kullanılacak

bms fon kullanım yerleri-1

BMS Tel Kaç Lot Verir

Halka arzın yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı bulunmaması sebebiyle, 10.875.000 adet pay üzerinden katılımcı sayısına göre lot dağılımı gerçekleşecek.

Onaylı izahnameden elde edilen bu bilgilere göre, tahmini katılımcı sayısına göre, kaç lot vereceğini şu şekilde hesaplayabiliriz; Toplam satışa sunulan pay sayısı / katılımcı sayısı = kaç lot vereceği. Bu hesaplamaya göre,

150 bin yatırımcı talepte bulunursa, 1.277,50 TL karşılığında 73 lot,

170 bin yatırımcı talepte bulunursa, 1.120 TL karşılığında 64 lot,

200 bin yatırımcı talepte bulunursa, 945 TL karşılığında 54 lot,

220 bin yatırımcı talepte bulunursa, 857 TL karşılığında 49 lot,

250 bin yatırımcı talepte bulunursa, 770 TL karşılığında 44 lot,

270 bin yatırımcı talepte bulunursa, 700 TL karşılığında 40 lot,

 Şirketin Finansal Bilgileri

BMS Tel 2019,2020 ve 2021 yılları için Ata Denetim tarafından TMSF/TFRS kapsamında özel bağımsız denetiminden geçirilmiş finansal tablolarına göre gelir tablosu;

bms tel finansal bilgiler