Talep toplama süreci geçtiğimiz hafta 2 iş günü sürerek tamamlanan ve 14,20 TL’den halka arz olan Birikim Varlık Yönetim’in halka arz büyüklüğü 170.400.000 TL olarak açıklandı.

brkvy sonuçlar

Halk Yatırım Menkul Değerler’in yayınladığı raporda şu ifadeler yer aldı;

Reeder Teknoloji İşlem Görmeye Başladı, REEDR Hisse Tavanda Nasıl Alınır? Reeder Teknoloji İşlem Görmeye Başladı, REEDR Hisse Tavanda Nasıl Alınır?

Birikim Varlık Yönetim A.Ş.’nin (“Birikim VYŞ”) paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 8-9 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşmiştir. Halka arzda birim fiyat 14,20 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 12.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirilmiş; buna göre halka arz büyüklüğü 170.400.000 TL olmuştur. Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 17,34 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara yaklaşık 33,59 katı, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 2,43 katı talep gelmiştir. Halka arz fiyatı üzerinden gelen talep, halka arz tahsisatı ve dağıtım bilgisi yatırımcı grubu bazında aşağıdaki tabloda yer almaktadır.