Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildiride sermaye tavanı tutarının çıkarılması için SPK'ya yapılan başvurunun onaylandığı bildirildi.

Temettü Ödemeleri Bu Yıl Büyük Kazandırdı! 2024'te Temettü Verimi En Yüksek 9 Şirket Temettü Ödemeleri Bu Yıl Büyük Kazandırdı! 2024'te Temettü Verimi En Yüksek 9 Şirket

Yapılan sermaye artırımı kararı 1 Nisan 2024'de yapılan Yönetim Kurulu Toplantısı'nda kabul edilerek SPK'nın onayına sunulmuştu. Bugün itibariyle yapılan bildirime göre SPK yapılan sermaye tavan artırımı kararını onayladı.

TUTAR 50 MİLYON TL'YE ÇIKARILDI

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. geçtiğimiz günlerde bildirdiği Yönetim Kurulu Toplantısı Kararları kapsamında şirketin sermaye tavanı tutarının 6.500.000.000 TL’den 50.000.000.000 TL’ye çıkarılması için kurul üyelerince onay almıştı. Yapılan toplantı sonrasında şirket sermaye tavanı artırımını SPK'nın onayına gönderdi. 19 Nisan itibariyle yapılan bildiriyle birlikte SPK tarafından sermaye tavan tutarının 50 milyon TL'ye çıkartılması kabul edildi. 

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKFGY) Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride şu ifadelere yer verdi;

"Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 6.500.000.000 TL’den 50.000.000.000 TL’ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2024-2028 yılları arasında geçerli olacak şekilde uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin ilgili maddesinin tadil edilmesine yönelik 01.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK’nın 19.04.2024 tarih ve 52702 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.

Şirketimiz esas sözleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 8. maddesine ilişkin SPK tarafından onaylanan tadil metnine Ek’te yer verilmekte olup, söz konusu tadil metni, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznini takiben, 2023 yılına ilişkin yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir."

EDİTÖR NOTU: Bu haberde yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.

Editör: Umut Köse