Bugün (05.06.2023), “Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)'' şirketinin genel kurul toplantısı var.

* Ufuk Yatırım Yönetim Ve Gayrimenkul A.Ş. (UFUK)’nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, ı 05.06.2023 saat 14:00 ’te “Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar-İstanbul adresinde yapılacak.

Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor! Bayram Öncesinde 7 Şirket Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor!

* Şirket esas sözleşmesinde oy haklarının kullanımına yönelik bir imtiyaz bulunmamaktadır. Esas sözleşme uyarınca her pay bir oy hakkı vermektedir.

genel-kurul-4

* Kar payı dağıtımı planlanmadığı görülmektedir.

FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi (Şirket), Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’ndan alınan faaliyet iznine istinaden 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet göstermek amacıyla, 1995 yılında Site Finansal Kiralama Anonim Şirketi unvanı altında kurulmuştur. 16 Temmuz 2002 tarihinde 338451 İstanbul Ticaret Odası Sicil Numarası ile Şirket unvanı, FFK Fon Finansal Kiralama Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. Şirket, makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması konusunda faaliyet göstermektedir.
Şirket, Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin %83,8 oranındaki hissesini 14 Temmuz 2005 tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF), %1,2 oranındaki hissesini de daha sonraki tarihlerde küçük ortaklardan satın almak suretiyle, Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin %85 oranındaki hissesine sahip olmuştur.
6 Ekim 2006 tarihinde, Şirket, bağlı ortaklığı Toprak Finansal Kiralama A.Ş’nin tüm varlık ve yükümlülüklerini devralmak suretiyle birleşmiştir. Söz konusu birleşme ile Şirket halka açık hale gelmiştir.
26.06.2009 tarihinde; 15.615.627 TL olan Şirket sermayesi, tamamı kar yedeklerinden karşılanması suretiyle 31.231.254 TL arttırılarak 46.846.881 TL’ye çıkartılmıştır. 2015 tarihli olağanüstü genel kurul uyarınca Şirket’in faaliyet konusu;
17.03.2015 tarihinde Şirket yönetim kurulunun aldığı karar ve 18.09.2015 tarihli olağanüstü genel kurul uyarınca Şirket’in faaliyet konusu; İşletme ve diğer danışmanlık faaliyetleri (Bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve imtiyaz konularında danışmanlık) olarak değişmiştir. 18.09.2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul kararı ile Şirket unvanı Fon Sınai Yatırımlar A.Ş. olarak değişmiştir. Şirket unvanı, 29.04.2016 tarihli Olağan Genel Kurul’da alınan karar ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul A.Ş. olarak değişmiştir.

Editör: Ece Çavuşlu