Payları 31 lira sabit fiyatla halka arz olan Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) açılışta %10 değer kazanarak tavan fiyat 34,10 TL ile işlem gördü.

bvsan ilk işlem günü

Batıçim İştiraki Batıliman İşletmeleri Halka Arz Edecek Batıçim İştiraki Batıliman İşletmeleri Halka Arz Edecek

Halka Arza 373 Bin Yatırımcı Katıldı

3 iş günü (26-27-30 Ocak) talep toplayan Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) halka arzına, yurtiçi bireysel yatırımcıdan 373.396, toplamda ise 373.600 yatırımcıdan talep toplandı.

%40 oranına isabet eden tutar mevcut durumda Şirket'e tahsisi yapılmış inşaat ruhsatı alınmış bulunan, Ankara - Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.294,24 m2 arsa üzerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmış olan fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında,

%30'luk fon tutarının Şirketin potansiyel büyümesine katkı sağlayacağı öngörülen makine ve teçhizat alımlarında,

%30 fonun tutarının da şirket faaliyetleri ile ilgili, işletme sermayesi olarak kullanılması planlanıyor.