Ensari Deri Gıda, 6.500.000 TL bedelli sermaye artırımı ve 2.000.000 TL mevcut pay satışı ile birlikte toplamda 8.500.000 TL nominal değerli paylarını halka arz edecek.

Sabit fiyatla halka arz edilecek olan şirketin, 1 TL nominal değerli payları 14,00 TL ile satışa sunulacak.

Halka arz tarihi 16-17 Mart 2022 olarak duyuruldu.

Satış Yöntemi

Halka arzda satış, Metro Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek.  Tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle payların dağıtımı gerçekleşecek.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacak. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erecek.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcılar, Borsada işlem yapmaya yetkili tüm yatırım kuruluşlarından başvuruda bulunabilecek.

Halka arz 2 iş günü sürecek olup, 10:30 -13:00 saatleri arasında yatırımcılar taleplerini aracı kurum ve bankalar üzerinden iletebilecek.

Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranı bulunmuyor.

ensari deri

Halka Arz Gerekçeleri

-          Şirketin büyüme hedeflerinin devamı

-          Yeni yatırımların finansman planlaması

-          Kurumsal yapının güçlendirilmesi

-          Şeffaflık ve hesap verilebilirlik düzeyinin yükseltilmesi,

Sur Tatil Evleri GYO Halka Arz Kaç Lot Verir? SURGY Hangi Bankalarda Var? Sur Tatil Evleri GYO Halka Arz Kaç Lot Verir? SURGY Hangi Bankalarda Var?

-          Şirket bilinirliğinin artırılması,

-          Rekabet gücünün artırılması,

Fon Kullanım Alanları

%40 Borç kapama

%30 Deri alımı

%15 Buğday alımı

%15 İşletme sermayesi

Borç Kapama

Şirketin 30.09.2021 itibariyle mali tablosuna göre 30.453.243 TL ticari borcu, 78.093.719 TL kısa vadeli TL, Euro ve ABD Doları kredileri, 16.399.547 TL ise uzun vadeli TL, Euro ve ABD Doları kredi borcu bulunmaktadır.

Bu kredi borçların büyük bir bölümünü Euro ve ABD Doları kredileri oluşturmaktadır. Halka arzdan beklenen gelirin %40’ı ile kredi ve ticari borçların bir bölümünün ödenmesi planlanmaktadır. Böylece şirketin kur farkı ve faizden kaynaklı finansman giderinin düşürülerek karlılığının artırılması amaçlanmaktadır.