Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) tarafından 26 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Yeni Pay Alma Hakkı Kullanım Tarihleri Hakkında açıklama yapıldı. 

Sermaye Piyasası Kurulu(SPK)'nın açıkladığı bültende, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin pay ihracını onaylandı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 1,5 milyar TL bedelli sermaye artıracak. Şirket'in mevcut 1 milyar TL olan sermayesi artırım sonrası 2,5 milyar TL'ye çıkacak.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) şirketi yapacağı yüzde 150 oranındaki bedelli sermaye artırımı için tarihini yatırımcılara duyurdu. Şirket, yüzde 150 oranındaki bedelli sermaye artırımını 29 Ocak 2024 tarihinde yapacak.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından yapılan KAP açıklamasında, ''– Şirketimizin 2.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %150 oranında bedelli olarak 1.500.000.000 TL artışla 2.500.000.000 TL’ye çıkarılması kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 25.01.2024 tarih ve 06/109 sayılı toplantısında onaylanan 26.01.2024 tarih ve :E-29833736-105.01.01.01-48627 yazı ile şirketimize bildirilmiştir.

7 Milyar Dolarlık Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu 7 Milyar Dolarlık Borçlanma İçin SPK'ya Başvurdu

– Pay sahiplerimizin ellerindeki payların % 150’si oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

– Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 29.01.2024 ile 12.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

– Pay bedelleri Denizbank A.Ş Ataşehir Ticari Merkez Şubesi’nde Şirket adına açtırılan 3665-873681-378 nolu (IBAN No: TR 50 0013 4000 0008 7368 1010 76) no’lu özel hesaba yatırılacaktır.

– Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) kullanımında 1 payın nominal değeri 1,00 Türk Lirası olup, 1 lot (1 adet) pay nominal değeri olan 1,00 Türk Lirası üzerinden satışa arz edilecektir.

– Sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) www.kap.org.tr, Şirketimizin web sitesinde (www.trabzonspor.org.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.’nin https://www.denizyatirim.com/ adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

– Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

– Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılamayan paylara ilişkin Trabzonspor Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.’inin satın alma taahhüdü bulunmaktadır.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,'' denildi.