KAP'ta duyurulan açıklamaya göre, bir şirketin bedelli sermaye artırımı yapması durumunda, mevcut ortakların yeni çıkarılan hisselerden öncelikli olarak alabilmesine imkan veren 'Rüçhan Hakkı Kullanımı' Başlangıç Tarihi 17 Ağustos 2023 olarak belirlendi.

KAP Açıklaması

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.’nin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden 540.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 540.000.000 TL (%100,00) nakit karşılığı (bedelli) olmak üzere 1.080.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle çıkaracağı toplam 540.000.000 TL nominal değerli payların ihracına ilişkin hazırladığı izahname Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.08.2023 tarih ve 46/938 sayılı toplantısında onaylanmıştır. Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kısıtlanmamış olup, ellerindeki payların %100,00 oranında yeni pay alma hakkı bulunmaktadır.

Yeni pay alma hakları; 1,00 TL nominal değerli 1 lot (100 adet) pay için 1,00 TL üzerinden kullandırılacaktır. Yeni pay alma hakları, İzahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 17.08.2023 ile 31.08.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar daha sonra ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.

Sermaye artırımına ilişkin İzahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden (www.kap.org.tr), Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (http://sportif.galatasaray.org/default.aspx) ve Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet sitesinden (www.ziraatyatirim.com.tr) ulaşılabilir.

Tümosan, İSO 500’de 202 Sıra Yükseldi Tümosan, İSO 500’de 202 Sıra Yükseldi

Satılamayan payların satın alınmasına ilişkin hakim hissedarımız olan Galatasaray Spor Kulübü tarafından taahhüt verilmiştir.

Saygılarımızla"