Gen İlaç Halka Arz Olacak

Halka arz edilen şirketler arasına, Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.’nin de katılacağını açıkladı. Halka arz ile birlikte sermayesini büyütmek isteyen pek çok firma arasına katılan Gen İlaç, taslak izahname ile halka arzın detaylarını paylaştı.

Gen İlaç Kimdir?

1998 yılında faaliyetlerine başlayan Gen İlaç, AG Şirketler Grubu bünyesinde kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı, günümüzde görülme sıklığı az olan hastalıkların tedavisi için ilaç sağlamaktır. Ayrıca bu hastalıklara bağlı olarak gelişen çeşitli fonksiyon bozukluklarının giderilmesi amacıyla, hastalara tedavi ilaçlarının sağlanmasını amaç edinmiştir. Günümüzde ender görülen pek çok hastalığın özel ürünleriyle sağlık sektöründe yer almaktadır. 2020 yılı kayıtlarına göre şirkette toplam 398 çalışan bulunmaktadır. Şirketin sermayesi ise 1.250.000.000 TL’dir.

Gen İlaç ortaklık yapısı nasıldır, kimler ne kar pay sahibidir?

Gen İlaç tarafından yapılan halka arz açıklamasında verilen bilgiye göre, şirket yapısı içinde %5 ve üzerinde pay hakkı olan tek gerçek kişi olarak, Abidin Gülmüş açıklanmıştır. 19 Nisan 2021 tarihinde yapılan son genel kurul toplantısına göre şirketin %5 ve üzerinde, başka paya sahip gerçek ya da tüzel kişi ortağı bulunmamaktadır. Diğer ortaklar ve oranları ise şöyledir;

 • Ömer Dinçer, Şükrü Türkmen ve Semra Gülmüş, %1,5 pay sahipleridir.
 • Absel Emlak ve turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. ise %1 pay sahibidir.

Gen İlaç halka arz detayları nelerdir?

Şirket tarafından yayınlanan halka arz taslak izahnamesine göre sermaye artırımı ve ortak satış yoluyla halka arz gerçekleştirilecek. Bu kapsamda halka arz edilen payların değeri 62.500.000 TL olacak. Şirketin halka açıklık oranının da %20,83 olması planlanıyor.

Halka arz sırasında fazla talep gelmesi durumunda ise ek satış olarak 6.250.000 TL nominal değeri olan hisse satışı yapılacak. Ek satışın halka arz oranı ise %2,08 olacak. Halka arz sırasında ek satışla birlikte toplamda 68.750.000 adet hisse senedinin satılması bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise ek satışla birlikte toplamda %22,92 olarak gerçekleşecek.

Halka arz taslak izahnamesinden edinilen bilgiye göre kesin tutar ve oran şirket tarafından belirlenecek olup, SPK onayından sonra açıklanacaktır.

Gen İlaç halka arz tarihi ne zaman?

Gen İlaç halka arz tarihiyle ilgili henüz net bir bilgi verilmemiştir. Şirket tarafından yapılan izahnamede, 2021 yılının ilk yarısında halka arzın tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir. Bununla birlikte talep toplama 2 iş günü olacaktır.

Halka arz dağıtımı nasıl olacak?

Gen İlaç şirket payları henüz Borsa İstanbul’da işlem görmemektedir. Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi için BİAŞ tarafından gerekli onayın verilmesi beklenmektedir. Şirketi halka arzında bireysel yurt içi yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılması planlanmaktadır.

Şirket tarafından yapılan izahnamede yer alan diğer bir bilgi ise halk arz satışının OYAK Yatırım liderliğinde olacağıdır. Halka arz satışının sabit fiyat yöntemi ile yapılması planlanmaktadır.

Gen İlaç hangi pazarda işlem görecek?

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Borsa İstanbul’da işlem görmesi için 23 Nisan 2021 tarihinde gerekli başvuruların yapıldığı açıklanmıştır. Ancak hangi pazarda işlem göreceğine ait bilgiye yer verilmemiştir. Halka arz edilen payların borsada işlem görebilmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre, Borsa tarafından kabul edilmesi gerekmektedir.

Gen İlaç halka arz gelirleri ile ne yapacak?

Şirket, taslak izahnamesin de halka arz gelirleri ile ilgili hangi alanlarda nasıl yatırımlar yapacağını ve bu gelirleri nasıl değerlendireceğini detaylı olarak açıklamıştır. Gen İlaç halka arzından elde edilen gelirler;

 • Şirkete değer katacak olan yatırım fırsatlarının fonlanması
 • Şeffaflık ve hesap verilebilirliklerinin daha güçlü uygulanması
 • Şirketi bilinirliğinin artırılması
 • Şirketin kurumsal yapısının güçlendirilmesi
 • Şirket değerinin ortaya çıkması amaçlarıyla kullanacaktır.

Yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda şirket gelirleri ile aşağıdaki yatırımlar yapılacaktır;

 1. Şirket halka arzından elde edilen gelirlerin %15-20’si ile gerekli onayları alınmış olan fabrika ek üretim alanlarının, yatırım finansmanlarının karşılanması planlanmaktadır.
 2. Şirketin halka arz gelirlerinin %60-%70’lik kısmı ile sağlık sektöründeki mevcut ürün portföyüne katkı sağlayacak olan yurt içi ve yurt dışı yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda aşı ve ilaç üretim alanında şirket satın alımları ve yeni fabrika kurulması amaçlanmaktadır.
 3. Halka arz gelirlerinin %10-15’lik kısmının şirketin faaliyetleri sırasında karşılaşabileceği fırsatları değerlendirmesi ve kur artışının etkisini azaltmak için elde edilecek olan nakit tutarın, işletme sermayesi olarak tutulması amaçlanmaktadır.
 4. Halka arz edilen gelirlerin yaklaşık olarak %10-%15’lik kısmının şirketin Pazar ve ürün araştırma faaliyetlerinde kullanılması amaçlanmaktadır.