Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin (TKYD) 15. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi’nde bir konuşma yapan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarının ve borsanın Türkiye için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Gönül, dünyadaki jeopolitik gelişmeler, Euro Bölgesi’ndeki ekonomik zayıflık ve enflasyonun Türkiye’yi etkilediğini ancak sermaye piyasalarının ve borsanın şirketlere ve yatırımcılara fon ve getiri sağlamaya devam ettiğini belirtti.

Ayrıca Türkiye’de halka arzların dünyaya kıyasla çok iyi bir performans gösterdiğini vurgulayan SPK Başkanı, geçen yıl 19,3 milyar TL’lik halka arz gerçekleştiğini, bu yıl ise 20 Kasım itibarıyla 46 şirketin 64,3 milyar TL’lik halka arz gerçekleştiğini ve halka arzlara olan ilginin önümüzdeki dönemde de artacağını öngördüğünü ifade etti.

Gönül, halka arzın sadece bir finansman yöntemi olmadığını, aynı zamanda şirketlerin kurumsallaşmasına ve yönetim kalitesine katkı sağladığını ve piyasa ekonomisinin işleyişi ve büyümesi için güvenin çok önemli olduğunu belirtti.

Gönül, Kurumsal Yönetim Anlayışına Dikkat Çekti

SPK Başkanı Gönül, ticari işlemlerin tamamının güvene dayandığını ve güvenin işlem maliyetlerini azalttığını, yatırımları ve ekonomik büyümeyi desteklediğini ifade etti.

Gönül, piyasalarımızdaki büyümenin sürdürülebilir olması için kurumsal yönetim anlayışının yerleşmesinin gerektiğini vurgularken, şirketlerin yönetim kurulları, bağımsız denetim, değerleme, derecelendirme şirketleri, yatırım kuruluşları ve pay sahiplerinin sorumluluklarını yerine getirirken gösterdikleri performansın, güvenin oluşturulmasında büyük rol oynadığını kaydetti.

Yönetim kurullarının performans değerlendirmesi ve uygun yönetim kurulu kompozisyonunun oluşturulması konularında daha iyi performans gösterebileceklerini söyleyen Gönül, yönetim kurulunun performans değerlendirmesinin, daha iyi performans göstermeleri ve paydaşlarının güvenini kazanmaları için kritik bir alan olduğunu belirtti.

Güven, Sermaye Piyasalarının Temeli

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarında güven oluşturmanın önemine değindi. Gönül, yönetim kurullarının beceri, deneyim ve uzmanlık çeşitliliğine sahip olması gerektiğini ve teknoloji, sürdürülebilirlik gibi yeni uzmanlık alanlarının da göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

8 Günde Yüzde 113 Yükseldi, Tavanda 62 Milyon Lot Alıcı Bekliyor 8 Günde Yüzde 113 Yükseldi, Tavanda 62 Milyon Lot Alıcı Bekliyor

Gönül, ayrıca finansal tabloların ve kamuya yapılan açıklamaların sermaye piyasalarında güvenin anahtarı olduğunu vurguladı. SPK Başkanı, yatırımcıların borsadaki şirketlerin finansal tablolarına ve açıklamalarına bakarak karar verdiklerini kaydetti. Gönül, şirketlerin, sermaye piyasalarında güven sağlamak için kritik rolleri ve görevleri olduğunu ve hizmet kalitelerini artırmaları gerektiğini ifade ederek, güvenin oluşturulmasında paydaşların da çok önemli bir rol oynadığını söyledi.

Sürdürülebilirlik Raporlaması Konusundaki Düzenlemeler Sürecek

Gönül, genel kurullara katılım, soru sorma hakkı, şirket tanıma ve yönetim kurullarıyla etkileşim gibi konuların önemli olduğunu söyleyerek, güven tesisinin sadece kurallarla değil, değerlerle de sağlanması gerektiğini belirtti. Gönül, ayrıca şirketlerin faaliyetlerini, toplum ve çevre üzerindeki etkilerini şeffaf bir şekilde yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Ayrıca iklim değişikliği gibi yeni riskler ve fırsatlar karşısında şirketlerin nasıl davrandığını ve bunu paydaşlarıyla nasıl iletişim kurduğunu beklendiğini ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik raporlaması konusunda önemli düzenlemeler yaptıklarını ve borsa şirketlerinin kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye devam edecekleri ifade edildi.

Sermaye Piyasaları Arasında En İyilerden Olmak Hedefleniyor

İbrahim Ömer Gönül, kurumsal yönetim konusunda uluslararası gelişmeleri izlediklerini ve Türkiye’deki uygulamaları desteklemek için düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Gönül, şirketlerin kurumsal yönetim uygulamalarının gözetiminin kendilerinin görevi olduğunu ve borsadaki şirketlerin büyük bir kısmının kurumsal yönetimi ciddiye aldığını ve her yıl daha iyiye gittiğini görmekten memnun olduklarını ifade etti.

Gönül, ayrıca kurumsal yönetim standartlarının yükseltilmesi ve güvenin güçlendirilmesi için tüm tarafların çaba göstermesi gerektiğini vurgularken, Türkiye’nin sermaye piyasalarının en iyi örneklerle kıyaslanabilir olması ve sürekli iyileştirme arayışında olması gerektiğini tekrarladı.