İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES), yatırımcılar ve mali tablo kullanıcıları için daha faydalı finansal bilgiler sunmak amacıyla gayrimenkullerinin değerleme yöntemini değiştirmeye karar verdi.

Şirket, 31 Aralık 2023 tarihli finansal tablolarından itibaren yatırım amaçlı gayrimenkullerinin ve maddi duran varlıklarda yer alan arsa ve binalarının gerçeğe uygun değer yöntemi ile izleneceğini duyurdu. Bu kararın nedeni, son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan fiyat artışlarının finansal tablolardaki bu varlıkların kayıtlı değerlerinin çok altında kalmasına sebep olması olarak açıklandı.

Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024 Günün Önemli Şirket Ve Borsa Haberleri 24 Haziran 2024

Defter Değeri 72 Milyon TL'nin Üzerinde

Şirketin arsa ve binalardan oluşan gayrimenkullerinin 30 Haziran 2023 tarihli konsolide finansal tablolarında yer alan net defter değeri 72.762.643 TL olarak belirtildi. Bu tutarın büyük bir kısmı, İstanbul Sarıyer’de yer alan 8.345 m2’lik ofis alanlarından kaynaklanıyor. Bu ofis alanlarının mülkiyeti, şirketin % 100 oranında bağlı ortağı olan Teklos Teknoloji Lojistik Hizmetleri A.Ş.'ye ait.

INDES Yenilenebilir Enerji Araştırmalarına Başladı

INDES, ayrıca yenilenebilir enerji ürünleri konusunda faaliyet göstermek üzere araştırma yapacağını, lojistik sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortağı Teklos’un arsa yatırımı yaparak lojistik merkez kuracağını bildirdi. Bu konularda Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Salih Baş, Sayın Halil Duman ve Sayın Kaan Bilecik’in yetkilendirildiği belirtildi.