Koza Polyester (KOPOL) şirketinin hissesine yatırımcılar tarafından yoğun talep gelirken, KOPOL ilk güne tavan başlayan hisse yatırımcılar alım emri gitmeye devam ediyor.

Koza Polyester (KOPOL) İlk İşlem Gününe Nasıl Başladı 

KOPOL hisseleri bugün BIST 100 endeksinde işlem görmeye başlamasının ilk gününde beklendiği gibi tavan olarak yatırımcısını mutlu etti. KOPOL hisselerinin 24,50 TL'den yatırımcılara halka arz edilmesinin ardından şirketin hisselerine yoğun talep gelmeye devam ediyor.

KOPOL Alım Emri - 13 Nisan

KOPOL-1

KOPOL Hissesi Ne Kadar ?

KOPOL hissesi borsada halka arz işlemi sonrası ilk iş gününde güne 26,94 liradan işleme başladı. Yatırımcıdan yoğun alım emri verilirken, KOPOL hissesi yatırımcılar tarafındna oldukça merak edilmektedir.

KOPOL-2

KOPOL Halka Arz Detayları Nelerdi ?

KOPOL Halka Arz Şekli:
- Sermaye Artırımı : 23.160.000 Lot
- Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Saim Akınal)
- Ortak Satışı : 10.615.000 Lot (Suat Akınal)

Satmama Taahhüdü olrak şu bilgiler verilmiştir;
- 180 Gün, İhraççı.
- 180 Gün, Ortaklar.

KOPOL halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanmıştı.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

KOPOL halka arz ile kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verilebilirlik ve kurumsal yönetim ilkelerinin daha etkin uygulanması, şirketin kurumsal kimliğini ve finansal dengesini güçlendirmeyi hedefliyor.

  • 75-80% Finansal borç ödemeleri, mevcut kredilerin kapatılması.
  • 20-25% İşletme sermayesi.

TEB Yatırım M.D.AŞ.' nin Fiyat Tespitine İlişkin 5 Nisan Tarihli Analist Raporu *

TEB Yatırım Menkul Değerler AŞ de 5 Nisan da KAP’ a bildirdiği Analist Raporunda bildirdiği görüşte;

Tab Gıda Halka Arz Olacak Tab Gıda Halka Arz Olacak

“Fiyat tespit raporunda şirket hakkında gerekli bilgilendirme yapılmıştır.

  • Kullanılan yöntem ve varsayımların açık ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz. 
  • Şirket için yapılan değerleme çalışmasında kullanılan “İndirgenmiş NakitAkımları (İNA)” ve “Çarpan Analizi Yöntemi” kullanılmıştır.
  • Değerlemede İNA analizine %50, çarpan analizine %50 oranda ağırlık verilmesini makul buluyoruz. Kullanılan değerleme yöntemlerinin açık ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz.  Çarpan analizi yönteminde yurt içi ve yurt dışı benzer gıda şirketleri arasında FD/FAVÖK çarpanlarının ortalama değerlerinin alınmasını makul buluyoruz.
  • Kullanılan değerleme yöntemleri sonrasında elde edilen pay başına değere uygulanan %20,54 oranındaki halka arz iskontosunun makul olduğunu düşünüyoruz.” İfadelerini kullandı.

Yapı Kredi Yatırım  A.Ş. nin (KOPOL) Fiyat Tespitine İlişkin 4 Nisan Tarihli Analist Raporu

Fiyat Tespit Raporu’nda Şirket hakkında verilen bilgilerin kapsamlı, yeterli ve anlaşılır olduğunu düşünüyoruz.

* Değerleme için başvurulan FD/VAFÖK çarpanı analizini makul buluyoruz ancak şirket büyüme ve karlılık görünümünü de dikkate alarak, diğer çarpanlara da başvurulabileceği görüşündeyiz.

* İndirgenmiş nakit akım analizinde, Şirketin üretim hacimlerinde ve satışlarında herhangi bir artış öngörülmemesini muhafazakar yaklaşım sergileme arzusu kapsamında değerlendiriyoruz ve makul karşılıyoruz.

* Bununla birlikte, büyümenin beraberinde getirebileceği yeniden yatırım ihtiyaçları, şirketin özellikle yakın vadeli nakit akım beklentilerinde sapmaya yol açabileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

*Uygulanan %20,53’lük halka arz iskontosunun, benzer işlemler nazarında, makul olduğunu düşünüyoruz. İşbu açıklamalar çerçevesinde, Koza Polyester için %20,53 halka arz iskontosuyla ortaya çıkan 24,50 TL’lik halka arz birim pay fiyatının makul kabul edilebilecek yöntemler ışığında hesaplandığını düşünüyoruz.’

şeklinde görüş belirtmişti.