Lider Filo halka arz tarihi ve detayları belli oldu. Şirket, sabit fiyat ve eşit dağıtım yöntemi ile halka açılıyor.

Borsa İstanbl’da Lider kodu ile işlem görecek olan LDR Turizm (Lider Filo) halka arz tarihi belli oldu. Şirket payları eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olacak.

LDR Turizm’e ait 17.000.000 adet pay, fazla talep gelmesi durumunda 3.400.000 ek satış ile birlikte 20.400.000 adet pay Borsa’da Satış Yöntemiyle halka arz edilecek.

Baydöner Halka Arz Edecek Baydöner Halka Arz Edecek

LDR Turizm borsa kodu LIDER

Halka arz tarihi 29-30 Mart 2022

Halka arz fiyatı 18,65 TL

Satış yöntemi eşit dağıtım

Halka arza başvurmak isteyen tüm yatırımcılar, Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

ldr halka arz

Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 18,65 TL fiyatla 29-30/03/2022 tarihlerinde Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, LIDER.HE (ikincil piyasada işlem kodu LIDER.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.

Halka Arzda Dikkat Edilmesi Gerekenler

LIDER.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 380.460.000 TL olacaktır.

Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.

Halka Arz Gelirleri Nerede Kullanılacak?

%70’ine karşılık gelen tutarın şirketin yeni taşıt yatırımlarında kullanılmasına,

%30’una karşılık gelen tutarın net işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasında kullanılmasına,

İhtiyaç duyuulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesi kararı şirket tarafından alındı.