Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin yüzde 67,87'lik kısmını aldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı.

KAP'a yapılan açıklamaya göre şirket, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan ihalenin anlaşma hükümleri dahilinde 20.380.000 TL'lik kısmının (yüzde 67,87) kazanıldığını ve ihale konusuna ilişkin şirket yönetim kurulunun 1 Ağustos 2023 tarihinde aldığı karar ve SPK’nın Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesi kapsamında, ihalenin detaylarının daha önce açıklanmasının ertelenmesine karar verildiği vurgulandı.

MEDTR, ihaleye teklif vermesinin rekabet şartlarını etkileyebileceği gerekçesiyle bu bilgiyi daha önce ertelemişti. Şirket, erteleme sebeplerinin ortadan kalkmasıyla ihale sonucunu KAP duyurdu.

KAP Açıklaması

"İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Tarafından Yapılan İhalenin 20.380.000 TL’ si (%67,87) Anlaşma Hükümleri Dahilinde Uhdemizde Kalmıştır

Haftanın İlk Gününde Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkan Gelişmeler Haftanın İlk Gününde Borsa ve Şirketlerden Öne Çıkan Gelişmeler

Bu açıklamada bahsi geçen ve uhdemizde kalan 20.380.000 TL’ lik (%67,87) ihale konusuna ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından daha önce 01/08/2023 tarihli karar ile SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin açıklmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.

Söz konusu erteleme kararı;

– Şirketimizin ihaleye teklif vermesi durumunun kamuoyu tarafından bilinmesinin rekabet şartları vb. hususlarda “meşru çıkarlarımızın zarar görmesine” neden olabileceği,

– Bu aşamada yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği,

– Ertelemenin yatırımcıların yanıltılması riski oluşturmadığı,

– Erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için konunun şirket içerisinde sadece ilgili ve halihazırda içsel bilgi erişim listesinde bulunan kişilerle paylaşılacağı ve söz konusu kişilerin gizliliğe riayet konusunda özel olarak uyarıldığı, 

SPK Tebliğleri çerçevesinde alınmış olup erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."