Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş (CUSAN) tarafından 24 Ocak 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan bildirimde Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi Güncellemesi / SPK Onayı hakkında açıklamalarda bulundu. Metal sanayi şirketi, geçtiğimiz haftalarda almış olduğu sermaye tavanı onayı sonrasında SPK ile ilgili açıklamalarda bulundu.

KAP Açıklaması

Şirket tarafından KAP'a yapılan açıklamalarda, 

''Sermaye Piyasası Kurulu ‘ nun II-18.1 No’lu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği hükümleri uyarınca; 2023 yılı sonunda sona eren Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin, 2014-2028 yılları olarak belirlenmesi için, Esas Sözleşme’nin 6. maddesinin tadiline izin alabilmek amacıyla 21.12.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı Teknoloji Şirketine Çinli Yatırımcı

İlgili başvurumuz 17.01.2024 tarih ve E-29833736-110.04.04-48205 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup bugün (24.01.2024) Şirketimize ulaşmıştır.
Kurul tarafından onaylanan tadil metni açıklama ekinde sunulmaktadır.
Esas sözleşme tadil metni için T.C.Ticaret Bakanlığı’na onay için başvuru yapılacak olup başvuru sonucu kamuoyu ile paylaşılacaktır.'' denildi.