Borsa’da satış yöntemiyle tamamlanan halka arza toplamda 125.497 yatırımcıdan talep toplandı.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı 125.298

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı 12

Artemis Halı Halka Arzına Onay Geldi Artemis Halı Halka Arzına Onay Geldi

Yurt Dışı Bireysel Yatırımcı sayısı ise 187 olarak kaydedildi.

Dağıtıma oran ise, Yurt İçi Bireysel yatırımcıda %99,83 olarak açıklandı.

Halka arza liderlik eden A1 Capital Yatırım Menkul Değerler’in KAP üzerinden yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde;

Pardus Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Pardus GSYO”) paylarının halka arzı 9–10 Haziran 2022 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilmiştir.

Şirket’in çıkarılmış sermayesinin 141.000.000 TL’den 196.000.000 TL’ye artırılması nedeniyle ihraç edilen 55.000.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa konu edilen Pardus GSYO’nun mevcut ortaklarından Güler Yatırım Holding A.Ş.’ye ait 5.500.000 TL nominal değerli ve mevcut ortaklardan Murat GÜLER’e ait 5.500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 66.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmiştir.

Pardus GSYO paylarının halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 2,29 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile ek satış dahil halka arz büyüklüğü 151.140.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 3,07 katına denk gelen 463.658.120,55 TL karşılığı filtre edilmemiş 202.470.795 TL nominal değerli talep gelmiştir. Halka arza toplamda 125.497 yatırımcı katılmıştır. Bu yatırımcıların 8.502’si 741’er adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar olmuştur. Şirket paylarının halka arzında yatırımcı grubu bazında dağıtım bilgisi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

pardus dağıtım tablosu