Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI) tarafından tarafından 18 Mart 2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde Bedelsiz Sermaye Artırımı İhraç Belgesi ve Hak Kullanım Tarihi hakkında açıklama yapıldı. 

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI), 1 Şubat 2023 – 31 Ocak 2024 özel hesap dönemine ilişkin 844.944.770,18 TL kar payı dağıtma kararı aldığını yatırımcısı ile paylaşmıştı. 14 Mart itibari ile onaylanan temettü kararı sonrasında şirket bugün, yatırımcısına bildiride bulundu.

Mavi Giyim Şirketi tarafından, 1 TL nominal değerli paya ödenecek brüt nakit kar payı 4,25 TL olarak belirlendi. Stopaj kesintisi sonrası net kar payı ise 3,83 TL olacak.

Giyim şirketi, dağıtılacak kar payı ödemesi ile ilgili yatırımcısına KAP aracılığıyla açıklamalarda bulundu;

''Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı “Geçmiş Yıl Karları” hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 198.628.000-TL (yüzdoksansekizmilyon altıyüzyirmisekizbin Türk Lirası)’ndan 397.256.000-TL (üçyüzdoksanyedimilyonikiyüzellialtıbin Türk Lirası)’na artırılması işlemleri kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/03/2024 tarih ve 15/391 sayılı kararıyla onaylanan ihraç belgesi ekte yer almaktadır.

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi 19/03/2024 olarak belirlenmiştir.

Ünlü Gayrimenkul Şirketinin Kaç Lot Vereceği Hesaplandı Ünlü Gayrimenkul Şirketinin Kaç Lot Vereceği Hesaplandı

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.'' denildi.

Editör: Ece Çavuşlu