Ünlü Yatırım Holding A.Ş. (UNLU), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilke kararı çerçevesinde pay geri alımı yapma kararı aldığını duyurdu.

UNLU, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacağını ve azami fon tutarının 50 milyon TL olarak belirlendiğini bildirdi. Ayrıca, pay geri alımı için kullanılacak fonun şirketin özkaynaklarından karşılanacağı ifade edildi.

Bu kararla birlikte UNLU, hisse senetlerinin değerini artırmak ve mülkiyet yapısını optimize etmek amacıyla pay geri alımına yönelik işlemleri gerçekleştirecek. Yönetim kurulunun oybirliği ile aldığı bu karar, Genel Kurul’un bilgisine sunulacak.

UNLU Payları Tavan Yaptı

Pay geri alımı programı kararının ardından, UNLU payları seans açılışıyla birlikte tavan yaptı. Önceki seans kapanışını 19,10 TL fiyattan gerçekleştiren şirket hisseleri, saat 10.40 itibariyle yüzde 9,95 yükseliş ile 21,00 TL fiyattan alıcı buluyor.

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 16 Ekim 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, pay geri alımı yapılmasına, bu kapsamda;

a)Pay geri alım programının azami 3 ay süreyle geçerli olacak şekilde belirlenmesine,

b)Pay geri alımı için ayrılabilecek azami fon tutarının 50.000.000 TL olarak, alınacak azami hisse adedinin ise 3.000.000’u geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri 7 Haziran 2024 Borsada Günün Önemli Güncel Şirket Haberleri

c)Pay geri alım için ayrılacak fonun, Şirketimizin özkaynaklarından karşılanmasına,

d) İş bu karar kapsamında, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul’un bilgisine sunulması dahil her türlü iş ve işlem için Yönetimin yetkilendirilmesine,

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir."