Avrupa'nın en yeni ve özelleştirilmiş kırtasiye fabrikasına sahip 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan Adel Kalemcilik lot başına temettü ödemesi yapacak.

BIST100’de Yer Alan Güçlü Al ve Sat Sinyali Veren Hisseler BIST100’de Yer Alan Güçlü Al ve Sat Sinyali Veren Hisseler

KAP'a yapılan bildirim de şirket "2023 Faaliyet Yılı Karı Dağıtım Teklifine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı" başlıklı bildirim de aşağıda ki ifadelere yer verdi:

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin, gerek SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) ve Konsolide Olmayan esasına göre tespit edilen 2023 yılı net karından 150.002.212 TL brüt kâr payının tam mükellef kurumlara 1 TL nominal değerli beher hisseye karşılık 6,3493 TL tutarında brüt %634,93 oranında ve 1 TL. nominal değerli beher hisseye karşılık 5,71437 TL. tutarında net %571,44 oranında nakit temettü dağıtılmasına, temettü ödeme tarihinin 26.09.2024 olmasına, bu konuda alınan kâr dağıtım önerisinin 16.04.2024 tarihinde yapılacak Genel Kurul'un tasviplerine sunulmasına, mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

GJizj7vWEAAv_Cx

ADEL TEMETTÜ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

ADEL 5,71 TL temettü ödesini 26 Eylül’de yapacak.

Avrupa'nın en yeni ve özelleştirilmiş kırtasiye fabrikasına sahip Adel Kalemcilik; kağıt ürünleriyle ön plana çıkarken bunun dışında üretim miktarı ve ürün çeşitliliğiyle Türkiye ve yakın coğrafyanın da en büyük kırtasiye üreticisidir.

Editör: Umut Köse