Duran varlık satışıyla 131.547.223 TL gelir elde eden MEDTR’nin karı ne kadar oldu?

Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEDTR), İzmir, Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesindeki 6.368 m2’lik boş fabrikasını 131.547.223 lira karşılığında sattığını duyurdu. Şirket, Yönetim Kurulu başka bir karar vermediği sürece, bu geliri finansal yatırım araçlarında değerlendirmeyi planlıyor. Şirketin değerleme raporuna göre, satılan varlığın değeri 70.970.000 TL idi ve şirket 60.758.769 TL kar elde etti.

Şirket, duran varlık satışının nedenini şöyle açıkladı: ‘‘Üretim faaliyetlerimizi tek kampüste yürütmek için İzmir, Tire Organize Sanayi Bölgesinde 13.140m2 ilave fabrika binası inşa ettik. Bu fabrika binasının tamamlanmak üzere olması sebebiyle, şirketimizin finansman gücünü artıracak olan İzmir, Menderes İTOB Organize Sanayi Bölgesindeki boş fabrikamızın satılmasına karar verdik.’

GSD Holding, Japonya’dan Kuru Yük Gemisi Sipariş Etti GSD Holding, Japonya’dan Kuru Yük Gemisi Sipariş Etti

Maddi duran varlık satışına ilişkin KAP üzerinden yapılan bildiri ise şu şekilde: 

KAP Açıklaması

"Şirketimiz Yönetim Kurulu 14/06/2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketin İzmir İli İçindeki Üretim Faaliyetlerinin Tek Merkezde Toplanması ve Operasyonel Maliyetlerin Azaltılması Amacı doğrultusunda Karşıyaka Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.’nin 31/12/2022 tarih ve 2022-00058 sayılı değerleme raporuna göre ekspertiz değeri KDV hariç 70.970.000 TL olan Şirketimiz aktifinde kayıtlı İzmir İli, Menderes İlçesi, Tekeli Körkuyu Mevki, 246 Ada, 4 Parselde bulunan 10.000 m2 Yüz Ölçümüne sahip, İki Katlı Prefabrik Fabrika Binası(6.368 m2) ve Arsası Niteliğinde olan taşınmazın satılması için gerekli işlemlerin başlatılmasına,


Satış işlemi için gerekli tüm özel ve kamu dairelerinde yürütülecek işlemlerde şirketimiz Mali ve İdari İşler Direktörü Hicret YANIK’ın yetkilendirilmesine ve ilgili işlemleri için kendisine vekalet verilmesine,


Bahsi geçen Yönetim Kurulu kararı hakkında, aynı Yönetim Kurulu toplantısında

SPK’nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği’nin 6.maddesi kapsamında içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesi kararı verilmiştir.


Söz konusu erteleme kararı;

– Şirketimizin bahse konu taşınmazının satış işlemleri İTOB Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü iznine tabi olduğundan ve ilgili tarihte olası alıcılar ile ticari müzakereler devam ettiğinden,

– Yapılacak bir özel durum açıklamasının Şirketimizin ve dolayısıyla ortaklarımızın çıkarlarına halel getirebileceği hususları dikkate alınarak , SPK tebliğleri çerçevesinde alınmış olup, erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz işbu açıklama yapılmaktadır.


İTOB Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü izni doğrultusunda bahsi geçen taşımazın İmsan Makine Yedek Parça Sanayi ve Ticaret A.Ş. unvanlı şirkete 131.547.223 TL’ ye satılması için gerekli işlemler başlatılmıştır.


Satış bedelinin 800.000 TL’lik kısmı tahsil edilmiş olup, kalan 130.747.223 TL tapu devir işlemlerinin tamamlandığı tarihte tahsil edilecektir. İlgili tutar Şirketin finansman gücünü oldukça olumlu yönde etkileyecektir.

Gayrimenkul’ün satışı tapu işlemleri tamamlanana ve Alıcı’dan bakiye tahsilatı yapılana kadar kesinleşmiş sayılmaz. Alıcı’nın tapu öncesinde ilgili Gayrimenkul’ü almaktan vazgeçmesi durumunda bahsi geçen satış işlemi gerçekleşmeyebilir. Şirketimiz satış işlemi için gereken tüm özeni ve gayreti hassasiyetle göstermekte ve gerekli takipleri yapmaktadır. 

Şirketimiz Yönetim Kurulu aksi yönde bir karar almadıkça, söz konusu kaynağın finansal yatırım araçlarında kullanılması planlamaktadır.


Konu ile ilgili gelişmeler ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kamuya duyurulacaktır.


Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur."