Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın bedelsiz sermaye artırımı, mevcut ortakların pay oranlarını değiştirmeyecek. Ancak, ödenmiş sermayesini artıracak ve bu da şirketin özkaynaklarını güçlendirecek.

Şirket, bu şekilde 472 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini 614 milyon TL artırarak 1 milyar 1 milyon TL'ye çıkaracak ve iç kaynaklardan bedelsiz olarak yapılacak. 11 Ağustos 2023'te başlayacak artırımdan elde edilecek gelir, şirketin yeni yatırımları için kullanılacak.

Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu Son İşlem Gününde BOFA Milyarlık Satış İle Damga Vurdu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan sermaye artırımı başvurusu ilgili karar SPK'nın 03/08/2023 tarihli ve 2023/45 sayılı bülteninde yayımlanmıştı.

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nın (YYLGD) bedelsiz sermaye artırımı kararına ilişkin yapılan KAP açıklaması şu şekilde:

KAP Açıklaması

"Şirketimizin 1.500.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 472.600.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %130,00 oranında 614.380.000,00 TL artırılarak 1.086.980.000,00 TL ‘na çıkarılmasına,

Artırılacak olan 614.380.000,00 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu’na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, hisse senedi ihraç primlerinden 244.950.000 TL ve olağanüstü yedeklerden (geçmiş yıllar karları) 369.430.000 TL ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,

ilişkin başvurumuz SPK tarafından onaylanmış olup, karar SPK’nın 03/08/2023 tarih ve 2023/45 sayılı bülteninde yayımlanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte sunulmaktadır.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 11/08/2023′ tür.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız."

bedelsiz-sermaye-artirimi-karari