SPK’nın haftalık bülteninde halka arz onayı alan şirketlerden biri Şeker GYO oldu. Şirket payları, 1,10 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Şeker GYO şirket paylarının halka arzı, Şeker Yatırım tarafından “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile tamamlanacak.

SPK'dan Bir Halka Arz Onayı Daha SPK'dan Bir Halka Arz Onayı Daha

Halka arz tarihi henüz açıklanmazken, yatırımcılar Borsa İstanbul’da işlem yapma yetkisi bulunan tüm aracı kurum ve bankalar üzerinden işlemlerini yapabilecek.

Halka arz kodu; #SEGYO

Halka arz tarihi; 1-2 Haziran 2022

Halka arz fiyatı; 1,10 TL Sabit Fiyat                                                

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

Satışa sunulacak pay miktarı; 203.388.821

Finansal Bilgiler

Şirketin 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren mali yıllarına ilişkin konsolide mali durum tabloları ile 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021  tarihleri itibarıyla konsolide kar veya zarar tablolarından seçilen önemli mali kalemler şu şekilde;

finansal bilgiler

Halka Arz İle Elde Edilecek Gelirin Kullanımı

Şirket Yönetim Kurulu, yapılan değerlendirme sonucunda, sermaye artırımı yoluyla halka arzdan elde edilecek gelirlerin öncelikle Kredi Sözleşmeleri’nden doğan borçların kısmen erken kapatılması, kalan gelirlerin de proje geliştirme amacıyla kullanılmasına karar vermiştir.

Halka arz gelirlerinin kredi borcu kapanması sonrasında kalan %20-%30’luk kısmı öncelikle proje geliştirme finansmanı olarak potansiyel organik ve inorganik büyüme fırsatlarının daha uygun şartlarda değerlendirilmesine olanak sağlanması amacıyla orta ölçekli konut yapımında kullanılacak.