Onay alan Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat, Reeder Teknoloji ve Adra GYO’nun halka arz detayları SPK bülteninde yer alan bilgilere göre şöyle olacak;

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat

Sermaye artırımı yoluyla 33.462.907 LOT

Ortak satışı yoluyla da, 10.837.093 LOT

Mevcut ortaklardan Pekar Grup İnşaat AŞ’nin sahip olduğu 10.837.093 TL nominal değerli, B grubu hamiline yazılı payların satışı gerçekleştirilecektir.

Toplamda ise, 44.300.000 payın satışı 22,60 TL sabit fiyatla gerçekleşecek.

Halka arzda, eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

hat san

Reeder Teknoloji

Sermaye artırımı yoluyla 170.000.000 LOT

Ortak satışı yoluyla da, 45.000.000 LOT

Suudi Kargo Şirketi Halka Arz Hazırlığında Suudi Kargo Şirketi Halka Arz Hazırlığında

Mevcut ortaklardan Uygar SARAL’a ait 45.000.000,-TL nominal değerli C grubu hamiline yazılı payların satışı gerçekleştirilecektir

Toplamda ise, 215.000.000 payın satışı 9,30 TL sabit fiyatla gerçekleşecek.

Halka arzda, eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

reeder teknoloji

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (ADGYO)

Sermaye artırımı yoluyla toplamda , 73.700.000 payın satışı 22,66 TL sabit fiyatla gerçekleşecek.

Halka arzda, eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

adra gyo