Suwen Tekstil, SPK’nın onayıyla halka arz fiyatı ve detayları haftalık bülten ile yayınlandı. Suwen Tekstil’e ait halka arz bilgileri bültende, mevcut ortaklardan Intilux S.à.r.l.’a ait 16.000.000 TL, Birol Sümer’e ait 500.000 TL ve Ali Bolluk’a ait 500.000 TL nominal değerli payların satışa konu edileceği detaylarıyla yayınlandı.

Suwen Tekstil, mevcut sermayesi 50.000.000 TL’den 6 milyon TL bedelli sermaye artırımı ile 56.000.000 TL’ye çıkarmış olacak.

SUWEN kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görecek olan şirketin toplamda 23 milyon adet payı 18,50 TL sabit fiyat ile satışa sunulacak. Taslak izahname şirkete ait web sitesinde yer alırken, onaylı izahnameye göre dağıtım yönteminde değişiklik olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

halka arz onay

Yatırımcı Grubu Bazında Tahsisat Oranları

11.500.000 TL nominal değerdeki paylar (%50) Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar’a

9.200.000 TL nominal değerdeki paylar (%40) Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar’a

2.300.000 TL nominal değerdeki paylar (%10) Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilecek.

SUWEN kodu ile halka arz olacak şirket paylarının, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün fiyat istikrarı işlemleri planlanıyor.

Halka Arz Sonrası 2022 Yılı Sonuna Kadar Yeni Mağazalar

Yurtiçi yeni mağaza yatırımları için halka arzla elde edilen fonun %30’u ve Romanya öncelikli olmak üzere yurtdışı yatırımları için de elde edilen fonun %20’si, toplamda halka arzla elde edilen fonun %50’si seviyesinde bütçe yaratılması planlanıyor.

Suwen Tekstil, halka arz sonrası 2022 yılı sonuna kadar yurt içinde 35 yeni mağaza açmayı planlıyor.

Halka arz sonrası 24 aylık süreçte ise, Romanya’da 20 mağaza açmayı planlamakta. Romanya ile ilgili yatırımlar şirketin %100 sahibi olduğu bağlı ortaklığı Suwen Lingerie S.R.L. üzerinden yapılacak.

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) Halka Arz Tarihi ve Detayları Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) Halka Arz Tarihi ve Detayları

Halka Arz Gelirlerinin Yüzde 20’si İle Finansal Borçlar Azaltılacak

Suwen Tekstil, halka arzla elde edilen fonun %20’si kadar kısmıyla kısa vadeli finansal kredilerinin bir kısmını kapatmayı hedefliyor. Kısa vadeli finansal kredilerin kapatılmasının amacı, şirketin finansal borçlarının azaltılması ve toplam finansal borçlarının içerisindeki uzun vadeli kredilerin oranını artırarak daha güçlü bir pozisyon elde edilmesidir.