RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar RGYAS Halka Arzı Yatırımcısından Talep Topluyor! RGYAS Halka Arzına Dair Detaylar

Sağlık hizmetleri sektöründe faaliyet gösteren Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri, sermayesini 100.000.000 TL’den sermaye artırımı yoluyla 128.000.000 TL’ye çıkaracak.

Tapdi Oksijen paylarının halka arzı, Piramit Menkul Kıymetler tarafından “Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile BİAŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek.

Tınaztepe Sağlık Grubu, tıp merkezi ve hastanelerinin yanı sıra engelli ve palyatif bakım merkezi ve güzellik merkezi ile de hizmet sunmaktadır.

Tapdi Oksijen Özel Sağlık Hizmetleri; her türlü nükleer tıp yöntemleri ile teşhis ve radyoaktif maddelerle özel tedavi uygulamaları gerçekleştirmek, kemoterapi, radyo izotop ve bilgisayarlı tomografi merkezleri kurmak ve çalıştırmak. Farmakolojik araştırmalarda bulunmak, bakteriyoloji, biyokimya, röntgen, manyetik rezonans, ultrason laboratuvarları kurmak ve çalıştırmak, sağlığa ilişkin her türlü araştırmaları yapmaya yönelik tüm sağlık hizmetlerini vermekle iştigal etmekte.

Tapdi Oksijen Halka Arz Detayları (Taslak İzahname Bilgileriyle)

Halka arz kodu; #TNZTP

Halka arz tarihi; Açıklanmadı

Halka arz fiyatı; Açıklanmadı                                               

Dağıtım yöntemi; Eşit dağıtım

İşlem göreceği Pazar; Ana Pazar

Satışa sunulacak pay miktarı; 28.000.000

Tahsisat oranları; Borsada satış yöntemi ile gerçekleşeceği için, yatırımcı grubu bazında tahsisat olmayacak.

Tapdi Oksijen’in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 yıllık finansal dönemlere ilişkin finansal durumunu gösterir tablolar aşağıdaki gibi;

finansal durum tablosu

finansal durum tablosu 2

Dönen Varlıklar

2021 yılında Tapdi Oksijen’in nakit ve nakit benzerleri kalemi 2020 yılına kıyasla %45,6 oranında artış göstererek 154 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. Şirketin 2021 yıl sonu itibariyle 44,8 milyon TL’si vadesiz ve 92,5 milyon TL’si vadeli olmak üzere bankalardaki toplam mevduatı 137,3 milyon TL seviyesindedir. Bu rakam 2020 yılında 92 milyon TL seviyesinde olduğu izahnamede belirtildi.

Şirketin banka pos alacakları nakit ve nakit benzerleri kalemi içinde yer almaktadır. Bu rakam, 2020 yılına kıyasla %52 oranında artış göstererek 11,7 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir.

2020 yılında ticari alacaklar kalemi 2019 yılına kıyasla %165 oranında artış göstererek 34,2 milyon TL tutarında gerçekleşmiştir. 2021 yılındaki artış ise %21 olarak gerçekleşmiş ve 41,5 milyon TL’ye ulaşılmıştır.

Özkaynaklar

2020 yılında 182,5 milyon TL olan özkaynaklar 2021 yılında 591 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. 2021 yılında yapılan gayrimenkul değerlemesi kaynaklı 342,5 milyon TL tutarındaki değerleme farkı, 2020 yılında 42 milyon TL olan ve 2021 yılında 77,7 milyon TL olarak gerçekleşen geçmiş yıllar karları ile 2020 yılında 37 milyon TL olan ve 2021 yılında 65,8 milyon TL olarak gerçekleşen dönem net karı kalemleri özkaynakların artışında etkili olmuştur.

Tapdi Oksijen’in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 finansal dönemlere ilişkin faaliyet sonuçlarını gösterir tablo;

kar veya zarar tablosu

kar veya zarar tablosu 2

Şirketin borçluluk durumu

borçluluk durumu-1

Kısa Ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları

Şirketin fon kaynaklarının %79,3’lük kısmı özkaynaklarından oluşmaktadır. 2021 yılı net dönem karının ise toplam kaynaklar içindeki ağırlığı %8,84 seviyesindedir.

kısa vadeli fon kaynakları

Tapdi Tınaz Hakkında

Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde bulundurduğu Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkezi ile bilimsel uzmanlıkla sınırlı kalmadan, akla ve kalbe hitap eden insani değerlerle sağlık hizmeti vermeyi amaçlamaktadır.

- Buca Tıp Merkezi; 2001 yılının Ocak ayında İzmir Buca- Şirinyer semtinde ayaktan teşhis ve tedavi merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştır. 

- Özel Tınaztepe Hastanesi;  İzmir'in Buca bölgesinde 11 bin 872 metrekare alanda, 8 katlı, 3 KVC (Kalp ve Damar Cerrahisi), 6 koroner, 12 genel, 14 adet kuvöz-yenidoğan yoğun bakım yatağı, 76 adet rutin hasta yatağı, 6 adet ameliyathane salonu, 11 adet gözlem yatağı ile toplam 111 yatak kapasiteli olarak kurulmuştur. 28 farklı branşta hizmet vermektedir.

- Özel Tınaztepe Galen Hastanesi; İzmir'in Bayraklı ilçesinde 9 katlı, 26 uzmanlık dalı, 12 dahili-cerrahi yoğun bakım, 6 koroner yoğun bakım, 31 yeni doğan yoğun bakım, 10 gözlem yatağı ile toplam 15.000 metrekare üzerine kurulan Galen hastanemiz 2019 yılında hizmete açılmıştır.