Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin (MARBL) paylarının halka arzı, 2-3 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Şirket, "sabit fiyatla talep toplama" yöntemiyle paylarını yatırımcılara sunmuş ve pay başına 10,97 TL fiyat belirlemiştir.

Madencilik şirketinin halka arz sonuçlarını sürecin konsorsiyum liderliğini üstlenen Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurulmuştur.

Şirket, halka arz gelirini madencilik faaliyetlerine yatırım yapmak, borçlarını ödemek ve işletme sermayesini artırmak için kullanacağını açıklamıştır.

Halka arzın toplam büyüklüğü 646.971.151,88 TL olmuştur. Halka arz, yatırımcılardan büyük ilgi görmüş ve filtre edilmemiş verilere göre 2.864.450 yatırımcıdan 1.172.829.236 TL tutarında talep toplanmıştır.

MARBL Halka Arz Sonuçları

Tureks Turunç Madencilik halka arzına toplamda 2.810.287 yurt içi bireysel yatırımcı katılırken 25 yurt içi kurumsal yatırımcı katılım sağladı.

Diğer yandan 5.594 kişi yurt dışı bireysel yatırımcı olarak katılım gösterdi. Ayrıca yapılan halka arza 1 yurt dışı kurumsal yatırımcı da katıldı.

Mükerrer tarama sonucunda 2.815.907 adet yatırımcının 104.803.388 TL nominal değerli talebi kabul edilmiş ve bu yatırımcılara 58.976.404 TL nominal değerli pay dağıtımı yapılmıştır.

Şeker Yatırım (SKYMD) Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Kaç Lot Verdi? Şeker Yatırım (SKYMD) Halka Arz Sonuçları Açıklandı, Kaç Lot Verdi?

Yapılan halka arz sonucunda hesap başına en fazla 23 adet (252 TL) lot pay dağıtımı gerçekleşti.

marbl-halka-arz