Şirketlerden biri eşit dağıtım yöntemiyle halka arz olurken, diğeri ise oransal dağıtım yöntemiyle yatırımcılardan talepleri toplayacak.

16 Mart Çarşamba günü Ensari Deri ve Smart Güneş Enerjisi talep toplamaya başlayacak.

Ensari Deri 16-17 Mart tarihlerinde 2 gün süreyle #ENSRI koduyla talep toplayacak olup, Smart Güneş Enerjisi ise 16-17-18 Mart tarihlerinde 3 gün boyunca #SMRTG koduyla birlikte, belirlenen aracı kurum ve bankalar üzerinden talepleri karşılayacak.

halka arz takvimi-1

Smart Güneş Enerjisi Halka Arz

Halka arzda satış, QNB Finans Yatırım ve TSKB eş liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından, “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemi ile ile gerçekleşecek.

Smart Güneş Enerjisi halka arzında, Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak pay dağıtımı gerçekleşecek.

Bireysel ve Yüksek Başvurulu Yatırımcıya oransal dağıtım yöntemine göre payların dağıtımı gerçekleşecek.

Halka arz fiyatı ise 14,00 TL

Fiyat İstikrarı İşlemleri Planlanıyor

QNB Finans Yatırım, Smart Enerji paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamakta. Ancak QNB Finans Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yetine getireceğine ilişkin herhangi bir taahhüt vermemektedir.

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Arzı Onaylandı Forte Bilgi İletişim Teknolojileri Halka Arzı Onaylandı

%30 - %40 Hücre Yatırımı

%3 - %5 Ar-Ge ve Ür-Ge Yatırımları

%30 - %40 İşletme Sermayesi ve Kısa Vadeli Krediler

%15 - %20 Yeni Yatırımlar

%2 - %3 Dikey Entegrasyon Proje Geliştirme

%3 - %5 Teknoloji Girişimlerine Yatırım

Ensari Deri Halka Arz

Halka arzda satış, Metro Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecek.  Tüm yatırımcı grubuna eşit dağıtım yöntemiyle payların dağıtımı gerçekleşecek.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacak. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapılıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erecek.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcılar, Borsada işlem yapmaya yetkili tüm yatırım kuruluşlarından başvuruda bulunabilecek.

%40 Borç kapama

%30 Deri alımı

%15 Buğday alımı

%15 İşletme sermayesi