İndeks Bilgisayar (İNDES) Yönetim Kurulu, 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 224 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 526 milyon TL nominal değerde ve %234,82142 oranında bedelsiz artırılarak 750 milyon TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Artırılan 526 milyon TL sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenecek ve ihraç edilecek paylar ortaklara bedelsiz olarak verilecek.

Söz konusu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılacak.

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuz bugün Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

- Şirketimizin 224.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (olağanüstü yedeklerden) karşılanmak suretiyle 526.000.000 TL nominal değerde ve %234,82142 oranında bedelsiz artırılarak 750.000.000 TL'ye çıkarılmasına; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6'ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına;

- Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i " başlıklı 6 no'lu maddesinin ekteki gibi tadiline,

Borsada İşlem Gören Şirketin Yeni Fabrikası Üretime Başladı Borsada İşlem Gören Şirketin Yeni Fabrikası Üretime Başladı

- Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına,

karar verilmiştir."