Fonet Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin #FONET Yönetim Kurulu'nun 2 Ekim 2023 tarihli toplantısında, kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki 40 milyon TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı geçmiş dönem karlarından karşılanmak suretiyle 104 milyon TL artırılarak, 144 milyon TL'ye çıkartılmasına karar verildi.

Artırılan 104 milyon TL sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenecek ve ihraç edilecek paylar ortaklara bedelsiz olarak verilecek.

İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREFONT00028) paylara, A Grubu Nâma (TREFONT00028), B Grubu Hamiline yazılı (TREFONT00010) paylara, B Grubu Hamiline (TREFONT00010) paylar şeklinde ihraç edilmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacak.

KAP Açıklaması

"Yönetim Kurulumuzun 02.10.2023 tarihli toplantısında,

I. Şirketimizin 400.000.000 TL (dörtyüzmilyon) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %260 oranında 104.000.000 TL arttırılarak, 144.000.000 TL'ye (yüzkırkdörtmilyon) çıkartılmasına,

II. Artırılan 104.000.000 TL sermayenin tamamının geçmiş yıl kârlarından karşılanarak sermayeye eklenmesine ve ihraç edilecek payların ortaklara bedelsiz verilmesine,

III. İhraç edilecek payların, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Hisselerin Nevi başlıklı 6.maddesine göre, A Grubu Nâma yazılı (TREFONT00028) paylara, A Grubu Nâma (TREFONT00028), B Grubu Hamiline yazılı (TREFONT00010) paylara, B Grubu Hamiline (TREFONT00010) paylar şeklinde ihraç edilmesine,

IV. Bahse konu karar kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına,

Yüzde 234 Oranındaki Bedelsizin Tarihi Açıklandı Yüzde 234 Oranındaki Bedelsizin Tarihi Açıklandı

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,"