Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş. #KUVVA, sermaye artırımı kapsamında Veysi ve Şule Kaynak aile bireylerine pay satışı gerçekleştirecek.

Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan KAP açıklamasına göre, Kuvva Gıda'nın sermayesi 25 milyon TL'den 31 milyon TL'ye artırılacak. Artırım kapsamında, Veysi Kaynak'a 215 bin 428,68 TL nominal değerli A grubu ve 1 milyon 410 bin 383,41 TL nominal değerli B grubu pay, Şule Kaynak'a ise 4 milyon 298 bin 84,36 TL nominal değerli B grubu pay tahsisli olarak satılacak.

A grubu paylar Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu paylar ise Borsa'da işlem gören nitelikte ihraç edilecek.

Beher payın satış bedeli, Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak 48,47 TL olarak belirlendi. Satış işleminin 4 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. Takas işlemi ise Borsa dışında yapılacak.

Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi Haziran'ın Son Haftasında Temettü Verecek Şirketler Listesi

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmuyor. Söz konusu işlem için Borsa İstanbul'a başvuru yapıldı.

KAP Açıklaması

"Kuvva Gıda Ticaret ve Sanayi Yatırımları A.Ş.'nin ("Şirket") sermayesinin 25.118.110,87 TL'den 31.042.007,32 TL'ye artırılması dolayısıyla, ihraç edilecek 215.428,68 TL nominal değerli A grubu ve 1.410.383,41 TL nominal değerli B grubu payların Veysi KAYNAK'a, 4.298.084,36 TL nominal değerli B grubu payların Şule KAYNAK'a, ortakların rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, tahsisli olarak 1,00 TL nominal değerli pay için 48,47 TL fiyatla Kurumumuz aracılığıyla (alıcı/satıcı üye) toptan alış satış işlemleri kapsamında satılacaktır.

Toplamda satılacak olan 5.923.896,45 TL nominal değerli payların 215.428,68 TL nominal değerli kısmı A grubu, 5.708.467,77 TL nominal değerli kısmı B grubu olup A grubu paylar Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu paylar ise Borsa'da işlem gören nitelikte ihraç edilmektedir.

Söz konusu işlemde beher payın satış bedeli Borsa'nın "Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür" hükümleri dikkate alınarak belirlenmiştir.

Satış işleminin 04.10.2023 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülmekte olup, takas işlemi Borsa dışında gerçekleştirileceklerdir.

Satışa konu paylar üzerinde devir veya satışı engelleyici rehin, haciz, teminat vb. herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Söz konusu işlemin Borsa İstanbul A.Ş. Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür kapsamında gerçekleştirilmesi için bugün (02.10.2023) Borsa İstanbul'a başvuru yapılmıştır."