Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ULUUN), geri alım yoluyla iktisap ettiği kendi paylarını iptal ederek, çıkarılmış sermayesini 190.970.000 TL’den 178.470.000 TL’ye düşürdü.

Şirket, aynı zamanda kayıtlı sermaye tavanı içerisinde iç kaynaklardan karşılamak suretiyle sermayesini 178.470.000 TL’den 600.000.000 TL’ye bedelsiz olarak artırdı. Şirket, bu kararları oybirliği ile aldığını duyurdu.

Şirket, sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerine ilişkin esas sözleşmesinin 6. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurduğunu bildirdi.

Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım Borsada Rüzgar Tersine Mi Esiyor? Amerikalı Yatırım Bankasından DEV Alım

Şirket, bu işlemlerin sermaye yapısını güçlendireceğini ve büyüme stratejisine katkı sağlayacağını ifade etti.

ulusoy-un-uluun-bedelsiz

KAP Açıklaması

"18.12.2023 tarihli kap açıklamasında özetle; Şirketimizin geri alım yoluyla iktisap ettiği 12.500.000,- TL nominal değerli 12.500.000 adet şirketimiz paylarının, itfa edilmek suretiyle, 190.970.000,- TL olan Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 178.470.000,- TL’ye indirilmesine ve eşanlı olarak 2.500.000.000,- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 42 1.530.000,-TL artırılarak 178.470.000,- TL’den 600.000.000,- TL’ye bedelsiz olarak yükseltilmesine, oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştu.

Söz konusu, sermaye azaltımı ve artırımı işlemlerine ilişkin şirketimiz Esas Sözleşmesinin “Sermaye, Pay Nevileri ve Payların Dağılımı” başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmıştır.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız

Saygılarımızla"