SUNTK Bedelsiz 2023 Açıklaması

Açıklamada şirketin %250 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığı belirtilerek şu ifadelere yer verdi;

''Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 04.07.2023 tarihli toplantısında;

1. Şirketimizin 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, Şirketimizin 135.600.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmak suretiyle 339.000.000 TL arttırılarak 135.600.000 TL’den 474.600.000 TL’ye yükseltilmesine,

Hissedarlarına Yüzde 1125 Oranında Bedelsiz Pay Verecek Hissedarlarına Yüzde 1125 Oranında Bedelsiz Pay Verecek

2. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların, (A) grubu paylar oranında (A) grubu, (B) grubu paylar oranında (B) grubu pay sahiplerine Şirket sermayesinde mevcut payları oranında bedelsiz olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına,

3. Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm dokümanların hazırlanmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.'' açıklamalarında bulunuldu.