Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) şirketi, sermayesini %600 oranında bedelsiz artıracağını duyurdu.

Tarım Şirketi 44 Milyon TL'yi Aşan Satın Alımı Duyurdu Tarım Şirketi 44 Milyon TL'yi Aşan Satın Alımı Duyurdu

Çimsa Çimento, 135 milyon TL olan sermayesini, iç kaynaklardan sağladığı 811 milyon TL ile 946 milyon TL’ye yükselttiğini açıkladı.

CIMSA, bu sermaye artırımının ve esas sözleşme değişikliğinin 27 Eylül 2023 tarihinde ticaret siciline kaydedildiğini ve hak kullanım tarihinin 29 Eylül 2023 olarak belirlendiğini bildirdi.

KAP Açıklaması

"28.07.2023 ve 03.08.2023 tarihli özel durum açıklamalarımıza istinaden, Şirketimizin 135.084.442 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 810.506.652 TL nominal değerde ve %600 oranında bedelsiz artırılarak 945.591.094 TL’ye çıkarılması ve esas sözleşmenin “Sermaye” başlıklı 6. maddesinin tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.09.2023 tarihinde tescil edilmiştir. Hak kullanım tarihi 29.09.2023 olarak belirlenmiştir."